Treballs premiats

Navegant amb la física. Aplicació de la física a la vela

Navegant amb la física. Aplicació de la física a la vela

Detall

Àmbit temàtic: FÍSICA
Edició: Premiats 2018

Centre: Institut de Vilafant, Vilafant

Autora: Anna Masmartí Canet

Nivell educatiu: Segon de batxillerat

Tutora: Raquel Colomé Serra


Compartiu aquest projecte

Objectius

L’objectiu principal de la part teòrica del treball és entendre les propietats físiques que fan possible la navegació a vela. L’objectiu de la part pràctica és trobar la posició òptima dels trimatges del Laser Radial per virar des del rumb de través. Aquests dos objectius estan encarats a millorar la meva tècnica tan de virada com de navegació en general. A més a més, també volia veure l’evolució de les embarcacions al llarg del temps a mesura que es coneixien aquests principis físics.

Metodologia

Pel que fa a la metodologia del treball, en la part teòrica, he fet una recerca històrica per veure l’evolució de les embarcacions des dels seus orígens fins a la vela actual. I també he fet una recerca sobre el Laser, tant de la seva història, com de les seves parts i característiques. Paral·lelament a aquesta recerca, he investigat sobre els principis físics que actuen en la vela, però aquesta part no ha estat únicament de recerca ja que els he hagut d’entendre per poder-los explicar. Les fonts de consulta han sigut tant webs d’internet com llibres o enciclopèdies, a més del Museu Marítim de Barcelona i el Centre de Recerca del Museu amb qui em vaig posar en contacte.

En la part pràctica, he dut a terme una investigació a partir de la gravació de vídeos i el seu posterior anàlisi, i he utilitzat els coneixements adquirits en la part teòrica per justificar els resultats i extreure’n conclusions.

Conclusions

En la realització d’aquest treball, he complert tots els objectius que m’havia proposat inicialment, a més d’altres amb què no comptava. Més enllà dels objectius del treball, he adquirit una nova concepció de la vela.

He comprovat que la vela és més que un simple esport; és tot física i passió. He pogut conèixer alguns dels principis físics més importants que actuen en la velai aplicar-los a la pràctica d’aquest esport.

També he pogut analitzar l’evolució de les veles i les embarcacions al llarg dels segles a partir de l’extrapolació d’aquests conceptes físics a l’àmbit de la navegació. El fet d’ haver estudiat l’origen del Laser em fa valorar encara més aquesta embarcació.

La realització de l’objectiu principal d’aquest treball és el que més m’ha entusiasmat, ja que he aconseguit trobar exitosament la posició òptima de virada del Laser i els seus trimatges en rumb de través. A més a més, a partir de l’anàlisi dels vídeos, he aconseguit la tècnica per dur a terme la virada perfecte.

Tot i no haver-m’ho proposat a l’inici del treball, he assolit uns coneixements físics avançats al meu nivell de 2n de Batxillerat que, a més de servir-me en la seva aplicació a la vela, espero que em serveixin més endavant a l’hora de realitzar estudis universitaris on s’imparteixin aquests coneixements que anticipat.

Tant els coneixements físics que he adquirit com el resultat de la part pràctica em permetran dur a terme una millora personal com a laserista.