Treballs premiats

Nedar sense obstacles

Nedar sense obstacles

Detall

Àmbit temàtic: MEDICINA
Edició: Premiats 2017

Centre: Institut Antoni Torroja, Cervera
Autor/s autora/es: Cristina Rosell Bartolí
Nivell educatiu: Segon de batxillerat
Tutors/es: Antoni Mayoral Arqué, Ramon Pollina Tarrés


Compartiu aquest projecte

Objectius

Per tal de poder assolir la hipòtesi, es van marcar un llistat de diferents objectius, entre els quals els més importants són; el fet de conèixer els diferents mètodes de desinfecció de les piscines, principalment centrant-se en l’electròlisi salina i el cas pràctic de les piscines d’Almenar, La Portella i Mollerussa. Així mateix, comprovar els avantatges i els inconvenients de la desinfecció amb NaCl a partir de les enquestes realitzades als usuaris de la piscina.
En la part biològica, entendre l’efecte de la pressió osmòtica i comprovar els efectes d’aquesta sobre els microorganismes a partir d’un disseny experimental. En la vessant química, es va marcar com a objectiu determinar l’equivalència entre la desinfecció per xoc osmòtic i l’associada a les espècies clorades i també definir els valors dels paràmetres, que en estat estacionari, permetin una gestió correcta de la piscina salina.
I per últim dissenyar un model de piscina salina que permeti comprovar quina és la massa de clorur de sodi mínima per a la desinfecció de la piscina, i establir si els seus paràmetres són els correctes o, al contrari, no és eficient per la destrucció de la totalitat de microorganismes patògens.

Metodologia

La metodologia seguida en aquest treball de recerca ha estat, primerament, partint del treball realitzat un curs anterior, on es reflectia la importància de la reducció de clor per tal d’evitar asma induït per ell, analitzar les diverses alternatives de desinfecció. Seguidament, es va establir contacte amb tres piscines diferents de la província, les quals utilitzen l’electròlisi salina com a mètode de desinfecció.
A partir d’aquí, el treball es va dividir en tres parts relacionades entre si. Una primera, la vessant biològica, on es va cercar el concepte de pressió osmòtica, i juntament amb una altra de les parts, l’anàlisi del procés de desinfecció, i amb les piscines de referència, es va poder saber la concentració de clorur de sodi referencial. Amb tot això es va poder realitzar al laboratori l’estudi del xoc osmòtic sobre els microorganismes. La tercera part, la química, es va basar en la realització d’un model de piscina salina que fos el mecanisme explicatiu de la reducció de l’asma induïda pel clor. Totes aquestes seccions del treball, van fer possible el càlcul de l’equivalent osmòtic de la desinfecció per clor.

Conclusions

La recopilació de tots els resultats, porten a l’obtenció de la conclusió amb més importància: l’electròlisi salina és un bon tractament químic alternatiu, capaç de generar el clor in situ necessari per a la desinfecció del vas de la piscina sense produir subproductes perjudicials per a la salut dels usuaris i treballadors.
Aquest fet és gràcies a que durant el procés d’addició de clorur de sodi, s’incrementa la concentració d’ió clorur en l’equilibri i provoca el seu desplaçament cap a l’esquerra. Això suposa una disminució de la concentració d’àcid clòric, i que per tant una reducció de la producció de monocloramina, l’espècie responsable de l’asma induïda pel clor.
A més a més, les proves de laboratori que s’han realitzat demostren que la concentració òptima de sal (60 g/L) col·labora en la desinfecció de les piscines, ja que el procés osmòtic, facilita l’eliminació en poc temps dels eucariotes i afecta amb més o menys intensitat als procariotes. En aquest sentit, s’ha determinat l’equivalència entre desinfecció per xoc osmòtic (XO) i desinfecció per clor (UD): 1,1 atm = 1 UD. La combinació de les dues tècniques de desinfecció permeten assolir les unitats de desinfecció per clor idònies, que són de 75.
Per això es pot concloure que l’electròlisi salina és un bon mètode de desinfecció, però que implica tenir nocions sobre la quantitat de clorur de sodi que s’ha d’afegir en el vas de la piscina entre altres mesures.