Treballs premiats

NetBot: Prototip d’un robot de telepresència

NetBot: Prototip d’un robot de telepresència

Detall

Àmbit temàtic: ENGINYERIA I ARQUITECTURA
Edició: Premiats 2016

Centre: Institut de Deltebre, Deltebre
Autor/s autora/es: Gerard Ardit Castells
Nivell educatiu: Segon de batxillerat
Tutors/es: Oscar Castell Marcos


Compartiu aquest projecte

Objectius

Aquest treball de recerca consta de tres parts: una part teòrica, on s’expliquen tots els conceptes necessaris per entendre la història i el procediment per arribar a l’objectiu final, i una part pràctica, on es descriuen tots els processos que s’han anat fent per obtenir un prototip operatiu, des de la compra dels diferents components per muntar el robot, el disseny, l’ assemblatge i la programació de les aplicacions necessàries per fer-lo funcionar. Finalment, es fa un estudi de viabilitat per la comercialització del producte. Per desenvolupar el projecte he posat en pràctica el procés tecnològic amb l’ objectiu de crear un sistema basat en l’ ús del programari lliure que permeti el control del dispositiu proposat i demostri la viabilitat del projecte. Per arribar a aquest objectiu, he fet una recerca bibliogràfica prèvia per entendre el funcionament i la història dels robots, el seu control, el seu telecontrol i informar-me de tots els processos que es requereixen fins arribar a crear un prototip de robot de telepresència. El segon ha consistit en donar una explicació clara i extensa del concepte actual de telepresència. El tercer ha estat el de mantenir el contacte amb els diferents desenvolupadors d’ aquest tipus de tecnologia per garantir la qualitat de la informació utilitzada en el projecte. Finalment, el quart ha estat el desenvolupament del prototip, la seva avaluació i el plantejament de propostes de futur per millorar la tecnologia implicada.

Metodologia

La memòria està organitzada en tres parts: una part teòrica, on s’expliquen els conceptes bàsics i es concentren les fases del procés tecnològic de recerca d’informació i disseny, i una part pràctica, on s’explica el desenvolupament del prototip i la seva avaluació, i finalment, el pla de viabilitat per la comercialització del producte. Per confeccionar la memòria he seguit dues metodologies: l’explicativa per desenvolupar la part teòrica i la didàctica per explicar els diferents conceptes d’informàtica i programació implicats en la realització del projecte i del programari. Per dur a terme la part pràctica, s’ha aplicat el procés tecnològic: anàlisi de la necessitat, recerca de solucions, proposta de solució i disseny, realització del projecte i avaluació de la solució proposada. Posteriorment, s’han fet propostes de millora per corregir deficiències observades durant el procés tecnològic. Aquest fet reactiva el procés tecnològic. Finalment, un cop realitzada la tasca de recerca i la part pràctica, he plantejat les conclusions obtingudes que inclouen l’opinió personal, l’avaluació i les perspectives de futur del projecte.

Conclusions

Des del meu punt de vista, i basant-me amb les experiències adquirides al llarg d’ aquest projecte, considero que aquest tipus de tecnologia pot tenir aplicacions pràcticament infinites, tantes com nosaltres mateixos puguem arribar a imaginar. Actualment, aquests dispositius estan enfocats cap a l’ àmbit de les visites guiades, el teletreball i l’ entreteniment; tan mateix, les persones amb mobilitat reduïda o nul·la o inclús persones amb la salut molt feble, poden trobar en aquests robots un recolzament per fer el seu dia a dia més còmode. En l’ àmbit de més alt nivell científic i tecnològic del desenvolupament d’ aquesta tecnologia podem trobar la seva aplicació a l’ exploració espacial i al control de les naus (drons) a distància, reduint així riscos innecessaris per les persones. És clar que aquest àmbits d’ actuació, encara que lloables en el cas de l’ exploració espacial, res tenen a veure amb la democratització i accés a la tecnologia de la humanitat … molts d’ ells s’ han utilitzat, fins ara, com a armes en conflictes entre l’ home i l’ home. Finalment, s’ ha fet un estudi de viabilitat per comercialitzar el producte. Sabem que s’ha de tenir en compte per futures inversions ja que ara per ara no és competitiu al mercat. La comercialització del producte amb les condicions marcades al pla de viabilitat fan que sigui atractiu des del punt de vista social i cultural. La seva viabilitat econòmica també queda confirmada, permetent un retorn de la inversió inicial al cap de quatre anys.