Treballs premiats

O Cavorco do Inferno (estudi de l’explotació del wolfram com a mineral estratègic durant la Segona Guerra Mundial)

O Cavorco do Inferno (estudi de l’explotació del wolfram com a mineral estratègic durant la Segona Guerra Mundial)

Detall

Àmbit temàtic: HISTÒRIA/GEOGRAFIA/ANTROPOLOGIA
Edició: Premiats 2014

Centre: Escola l’Horitzó, Barcelona
Autora: Irene Salagre González
Nivell educatiu: 2n Batxillerat
Tutora: Anna Mitjans Castellví

 

 

Objectius:

Els objectius del treball consistien en aconseguir una resposta per a les hipòtesis que van ser plantejades a la introducció del treball. Aquestes són les següents:

  1. La gent de El Bierzo que va viure durant tot aquest procés no sap la importància que aquest té de forma mundial.
  2. El Wolfram espanyol era molt important perquè Alemanya guanyés la guerra i li va servir a Alemanya per a mantenir més temps la lluita i li va aportar unes certes avantatges envers els seus enemics i per tant va perdre potència quan la mina va tancar produint la derrota d’Alemanya.
  3. L’explotació de la mina no va suposar una millora econòmica ni per al país, la comarca o la gent de la zona. Simplement va servir per a que Franco mantingués una bona relació amb Hitler primer i després amb els Aliats (Anglaterra i USA).

 

Metodologia:

Per realitzar aquest treball de recerca s’ha emprat el mètode científic que ha consistit en el plantejament d’unes hipòtesis que han constituït la base del treball. El marc teòric s’ha realitzat mitjançant una cerca exhaustiva tant en llibres com a Internet de la informació desitjada. Després d’una lectura prèvia de les diverses informacions sobre el tema, s’ha realitzat un buidatge dels punts més importants i aquests, han estat utilitzats per tal de constituir el marc teòric.
Pel marc pràctic s’han emprat diverses metodologies. Per tal de realitzar l’apartat de les repercussions s’ha fet una cerca de la informació necessària per a poder dur a terme els diferents càlculs i les diferents conclusions que finalment s’han aconseguit. Finalment s’ha realitzat un treball de camp que ha consistit en visitar la mina i realitzar un reportatge fotogràfic de la zona que es troba a l’annex del treball. Aquesta visita a la zona va ser utilitzada també per realitzar el petit projecte de museística que es troba també annexat al final del treball.

 

Conclusions:

La gent de El Bierzo que va viure durant tot aquest succés no sap la importància que aquest té de forma mundial. S’ha arribat a la conclusió que vertaderament la gent que va viure el conflicte o que es va veure tocat pel conflicte, no es fa una idea de la importància que va tenir tot el succés del wolfram a nivell internacional. 2) El Wolfram espanyol era molt important perquè Alemanya guanyés la guerra i li va servir a Alemanya per a mantenir més temps la lluita i li va aportar unes certes avantatges envers els seus enemics i per tant va perdre potència quan la mina va tancar produint la derrota d’Alemanya Per una banda podem afirmar que realment el wolfram va suposar una avantatge per a Alemanya vers els altres països que va fer que Alemanya fos el país capdavanter durant tota la guerra. A part trobem que la mina no tancà fins passats uns anys de la finalització de la guerra i per tant el tancament d’aquesta no va tenir res a veure amb la derrota de l’Eix durant el conflicte bèl·lic més important de la història. 3)L’explotació de la mina no va suposar una millora econòmica ni per al país, la comarca o la gent de la zona. Simplement va servir per a que Franco mantingués una bona relació amb Hitler primer i després amb els Aliats (Anglaterra i USA). Realment l’explotació de la mina sí que va suposar uns guanys notables a l’economia espanyola però, per a l’economia del Bierzo no va suposar cap millora ja que les úniques persones que van veure’s més riques van ser aquelles les quals el seu patrimoni econòmic ja era molt alt. La segona part de la hipòtesi és vertadera ja que, el wolfram atorgà a Franco un poder que no esperava. Això suposà que Franco quedés bé davant dels Aliats i davant de l’Eix.


Compartiu aquest projecte