Treballs premiats

Oceans àcids

Oceans àcids

Detall

Àmbit temàtic: BIOLOGIA GENERAL/ZOOLOGIA/BOTÀNICA
Edició: Premiats 2012

Àrea:  Ecologia

Centre: Institut Montserrat, Barcelona

Autors: Martí Roca Balcells

Nivell educatiu: Segon de batxillerat

Tutors: Roser Canet Pladevall

 

L’objectiu principal d’aquest treball era estudiar i donar a conèixer els impactes negatius que causa la humanitat en els mars i oceans. Per fer-ho, m’he centrat d’una manera exclusiva en els efectes del CO2 sense analitzar altres temes com la sobrepesca, els vessaments de petroli, o l’impacte generat pel turisme o el trànsit marítim. Es tracta d’un treball essencialment experimental, tot i que hi ha una introducció inicial en bona part d’origen bibliogràfic.

La hipòtesi de partida d’aquest treball va ser determinar si l’augment de la temperatura i l’augment de l’acidesa (o la disminució de pH) de l’aigua de mar causen problemes de desenvolupament a la Paramuricea clavata (una espècie de la família dels coralls present al Mediterrani).

En el procés de l’experiment vaig utilitzar dos mètodes. D’una banda, vaig mesurar el creixement de les branques amb la tècnica buoyant weight, basada en el principi d’Arquímedes, que consisteix a pesar els organismes vius sense treure’ls de l’aigua de mar on es troben submergits. És un mètode senzill, precís i no destructiu, que permet fer el seguiment de la mateixa branca durant tot el procés i reduir l’estrès que causa la manipulació. El monitoratge de les variacions en el creixement dels organismes tenia lloc cada 15-20 dies i per fer-ho utilitzava una balança de precisió (Mettler Toledo XS203S). Concretament vaig fer 5 pesades, que he anomenat «temps».

De l’altra, vaig determinar la composició estructural dels fragments de Paramuricea clavata. Aquest mètode permet determinar quin percentatge correspon a cadascuna de les parts que constitueixen la gorgònia (eix, espícules i teixit viu). Ho vaig fer abans de començar l’experiment per determinar la composició natural d’aquests organismes. A més, una vegada finalitzada l’última pesada de buoyant weight (temps 3), vaig repetir els mateixos passos per detectar possibles alteracions en algun dels tres components estructurals a causa del canvi en les condicions ambientals.

L’objectiu inicial del meu treball de laboratori era intentar detectar els efectes de l’escalfament global i de l’acidificació oceànica en un organisme marí, concretament en una gorgònia del Mediterrani (Paramuricea clavata).

El disseny experimental no em va permetre identificar els efectes del CO2 (acidificació) però sí que deixa intuir d’una manera més o menys clara els efectes produïts per l’augment de la temperatura (és a dir, pel canvi climàtic).

Personalment, crec que aquest treball pot obrir vies o ajudar a realitzar experiments semblants en el futur i servir com a experiment pilot per continuar investigant en aquesta línia.


Compartiu aquest projecte