Treballs premiats

Per què ens oblidem del que anàvem a fer i ens recordem més tard?

Per què ens oblidem del que anàvem a fer i ens recordem més tard?

Detall

Àmbit temàtic: PSICOLOGIA I PSICOFISIOLOGIA
Edició: Premiats 2013

Centre: Col·legi Mare de Déu de La Salut, Sabadell
Autores: Marta Mazuque Mancilla / Aïda Ramírez Ruiz / Raquel Clapés Pernau / Carla Colàs Romero
Nivell educatiu: 4rt ESO
Tutora: Sonia Jaimez García

Ens fixem com a objectius:

– Saber què és la memòria i les seves característiques,
– Conèixer causes per les quals oblidem coses,
– Determinar la mitjana de capacitat de memorització
– I analitzant les variacions en funció de les variables, poder extreure conclusions dels resultats obtinguts.

Hem escollit 5 factors que creiem que influeixen en la memòria d’una manera més notable:

– l’atenció
– l’edat
– el registre
– el sexe
– el nivell de cafeïna i glucosa en sang

Per comprovar aquests factors, realitzarem uns  tests que consisteixen en memoritzar paraules, figures o números en sèries  d’un minut.

En funció del factor estudiat proposarem un tipus de test o un altre a una població. Farem variar la variable escollida i observarem si els tests donen resultats diferents.

Després d’haver realitzat un seguit de proves hem pogut observar que la memòria depèn de múltiples factors. Nosaltres ens hem centrat en l’atenció, que és vital per a la realització d’un procés de memorització, en l’edat de l’individu que realitza la prova, en el registre de les paraules, en el sexe i, per últim, en el nivell de glucosa i cafeïna en sang.

Hem pogut observar que l’edat hi influeix ja que la capacitat de memoritzar una cosa és limitada a una certa edat, augmenta i es manté i, finalment, disminueix quan l’individu ja té uns certs anys. Hem pogut observar que a un individu li és més fàcil memoritzar paraules del seu registre que no pas unes ‘desconegudes’.  En l’estudi del sexe i de la cafeïna hem vist que són factors que no tenen tanta importància, ja que no hi influeixen de manera tan directa.

En les proves han influït altres factors a més dels que hem estudiat i que han modificat lleugerament els resultats. Tot i així les conclusions que podem extreure són bastant fidedignes. Alguns d’aquests factors que no hem tingut en compte són: les hores de son, la hora del dia en que es realitzava la prova, el nivell intel·lectual de cada persona.

Finalment concloem que la memòria varia en funció de factors externs i interns, és a dir, de factors que podem controlar i que no.


Compartiu aquest projecte