Treballs premiats

Pis Confortable

Pis Confortable

Detall

Àmbit temàtic: ENGINYERIA I ARQUITECTURA
Edició: Premiats 2014

Centre: Institut Príncep de Viana, Barcelona
Autors: Àlex Padrós Zamora, Víctor Silva Valverde, Yasmina Natale El Cabriti, Juan Pablo Nieto Taba
Nivell educatiu: 4t ESO
Tutors: Jorge Orts González, Maria José Fernández Mostaza

 

 

Objectius:

L’objectiu principal ha estat aprendre d’electrònica i programació, amb la condició que els alumnes busquéssim la informació de manera autònoma.
Exercitar el mètode de projectes, cercant solucions i millorant-les per assaig/error.
Prendre consciència de la importància de la sostenibilitat, utilitzant l’energia de manera equilibrada però que alhora satisfaci les necessitats humanes.
Millorar el treball en equip, repartint les tasques i responsabilitats, aprendre a distribuir el temps i compartir els coneixements, idees i feina feta.
Aprendre a documentar de manera correcte un projecte de llarg. Per exemple, el nostre ha estat de dos anys.
Potenciar l’esperit d’investigador que cada alumne/a té al seu interior, donant-li responsabilitats suficients per créixer i que pugui aportar els seu capital humà, com han fet, fan i faran tants participants dels premis CIRIT arreu de Catalunya, per que aquest país nostre sigui la locomotora innovadora tan necessària en aquests temps de crisis.

 

Metodologia:

Hem treballat amb el mètode de projectes: partint d’una necessitat, amb uns requeriments, i després de realitzar una cerca d’informació, vàrem cerca solucions possibles i vam triar la que ens va semblar més interessant. En desenvolupar el disseny vam retroalimentar aquest procediment amb els resultats obtinguts (mètode d’assaig/error) fins trobar una solució òptima que hem avaluat i documentat exhaustivament.
Donada la dificultat de les tecnologies implicades per a alumnes de 3r i 4t d’ESO (recordem que ha estat un projecte desenvolupat en dos anys), s’ha seguit les metodologies de l’aprenentatge basat en projectes (ABP) i dels moments pedagògics (de Guzmán). També ha estat molt útil la creació de grups d’experts, alumnes als quals se’ls explicava certs continguts i tècniques en petit comitè i que després ells traslladaven i gestionaven als seus respectius grups.
El professor ha intentat limitar el seu paper al de consultor, orientador i encoratjador dels alumnes, afavorint la seva autonomia, però de vegades ha hagut de prendre decisions sobre el projecte (per exemple la concreció del mapejat de potes del microcontrolador als diagrames de blocs) en moments clau d’extrema dificultat pels alumnes.

 

Conclusions:

Creiem que hem assolit tots els objectius, malgrat hem de reconèixer que la maqueta no esta acabada del tot i caldria dedicar-li més temps encara.
Però hem après molt, des del principi aquest semblava un projecte inacabable, però ens hem adonat que amb paciència, treball en equip, bona cerca d’informació i un bon tutor que ens guia correctament, tot és possible.
Hem sabut solucionar les parts més difícils del treball (en el nostre cas, la cortina). Això ens ha fet consumir moltes hores de les que desponíem, però hem d’admetre que si no haguéssim superat el problema de la cortina, haver continuat no hauria estat el mateix. Quan es soluciona un problema que sembla impossible, es confia més en les capacitats del grup.
En quant a plaques, hem comprovat el funcionament de totes menys una, i totes estan bé. Aquesta part del projecte ens ha fet veure que la bona cerca d’informació important.
El grup té una molt bona valoració d’aquest projecte.

 


Compartiu aquest projecte