Treballs premiats

Pla de gestio d’un centre esportiu i ludic a Pineda de Bages

Pla de gestio d’un centre esportiu i ludic a Pineda de Bages

Detall

Àmbit temàtic: ECONOMIA/SOCIOLOGIA/POLÍTICA
Edició: Premiats 2013

Àrea:    Economia Financera i Comptabilitat
Centre:    Col•legi La Salle, Manresa
Autor/s autora/es:    Anna Collera Gratacos
Nivell educatiu:    2n Batxillerat
Tutors/es:    Joan Capellas Puig

 

L’objectiu és la construcció  d’un club social amb gimnàs, piscines, pàrquing i bar/restaurant per tal de donar un servei social, lúdic i esportiu tant a la gent de Pineda de Bages com la gent de Manresa, Santpedor i Sant Fruitós. Aquest projecte és realitzarà a través d’un pla de gestió i viabilitat del centre.Per tant,
–    Volem  desenvolupar un centre esportiu ¿lúdic que doni valor diferenciat al serveis habituals a la comarca per aquests tipus de centre.
–    Volem que sigui alhora punt de trobada pels veïns de PINEDA de BAGES.
–    Volem un centre amb una avantatge competitiva clara respecte al altres centres, la qualitat del servei ens ha de fer diferents.
–    Volem integrar l’entorn en la nostre proposta, atenent les possibilitats que aquest ens dona: bicicleta, marxa nòrdica, circuits de running.
–    Volem que la Piscina d’estiu ens permeti , apart d’atreure a nous socis, fer colònies per nens i nenes.
–    Volem que el Tenis torni a ser important pel nostre centre i seguir apostant per les pistes de terra.
–    Volem donar cabuda als nous esports com pàdel.
–    Volem oferir un servei de restauració de qualitat.
El projecte es realitzarà fent un anàlisi de l’oferta actual a la comarca tant d’empreses privades , com de serveis que ofereixen les Administracions locals com poden ser centres esportius públics o piscines Municipals que ofereixin serveis addicionals a la seva oferta d’estiu de piscina.
Les principals Fonts d’Informació seran :
–    Anàlisi quantitativa : Publicacions d’observatoris econòmics tals com els realitzats per L’Ajuntament de Manresa, Cambra de Comerç o Consell Comarcal del Bages., IDESCAT.
–    Anàlisi qualitativa : Ho farem amb una enquesta (veure Annexos) al Barri de Pineda de Bages sobre la idoneïtat de la construcció d’aquest tipus de centre paral•lelament en base a les dades sobre les empreses existents al Territori farem un anàlisi de BENCHMARKING.
També s’han utilitzat fonts secundàries d’informació, tals com IDESCAT, pàgines web de diversos centres esportius, articles d’opinió i pàgines web dels Ajuntaments.
Desprès d’analitzar tots els escenaris i amb la conjuntura econòmica actual de crisi econòmica, podem extreure les següents conclusions:
–    Que la comarca i en les poblacions analitzades l’oferta de centres esportius és important.
–    Que, segons algunes notícies( Annex )aparegudes al Regió 7 darrerament aquest sector té fortes oscil•lacions tant per obertura de centres com per tancament.
–    Que si agafem l’escenari mig i mirem els resultats abans de taxes( BAT) observem que l’any 1 i 2 tenim resultats negatius, però a partir de l’any 3 els resultats ja són positius. Per tant si la tendència és de tenir resultats positius a partir de l’any 3, la recuperació de la inversió inicial( 1,500,000 eur) es faria en un període inferior als 12 anys previstos en l’amortització de les instal•lacions.
–    Que la posada en funcionament del centre tindria una gran acceptació entre els veïns de Pineda de Bages( veure resultats de l’enquesta) i que serviria per revitalitzar la zona.
CONCLUSIONS PERSONALS:
Aquest treball m’ha aportat una gran quantitat de coneixements de l’àrea d’economia amb la qual jo no hi havia tingut mai cap mena de contacte. He après a observar amb atenció el mon de la empresa i la seva complexitat aprenent així a realitzar un pla de viabilitat, cosa que m’ha sigut bastant complicada degut als meus pocs coneixements.


Compartiu aquest projecte