Treballs premiats

Pla de màrqueting

Pla de màrqueting

Detall

Àmbit temàtic: ECONOMIA/SOCIOLOGIA/POLÍTICA
Edició: Premiats 2017

Centre: Col·legi La Salle, Manresa
Autor/s autora/es: Paula Serra Ferré
Nivell educatiu: Segon de batxillerat
Tutors/es: Teresa Sellarès Culla


Compartiu aquest projecte

Objectius

Els objectius del treball vàn ser:
1. Conèixer el sector nupcial a nivell nacional i estudiar la seva evolució des de l’any 2000.
2. Analitzar què és el que busca la núvia i l’estat del mercat actual.
3. Estudiar la competència en el sector d’avui en dia.
4. Crear un pla comercial d’una marca de vestits de núvia informal per bodes no eclesiàstiques.

Metodologia

Per tal d’assolir el primer objectiu vaig consultar diverses pàgines web, fòrums, estadístiques i estudis, dels quals vaig extreure un munt d’informació que més endavant vaig relacionar amb el segon objectiu, a partir del qual vaig conèixer el perfil dels nuvis actuals. Seguidament vaig estudiar la competència amb diverses pàgines d’internet i complementant-ho amb l’experiència de la meva família, donat que es tracta d’un negoci familiar de fa molts anys.
Un cop analitzat tot això va ser quan vaig poder corroborar que hi havia un grup de núvies que preferien els vestits menys tradicionals i que, per tant, la raó de ser de la meva empresa estava ben definida.
Tot i això, vaig pensar que la millor manera de complementar i finalitzar el meu estudi era entrant en contacte amb gent que el forma. Per això vaig assistir a la fira de Barcelona Bridal Week i vaig enviar diverses entrevistes a grans i petites empreses i també a algun agent comercial.
Un cop acabat el marc més teòric del meu treball vaig començar a crear el pla comercial. Per fer-ho vaig utilitzar diverses eines com l’anàlisis DAFO, vaig crear la marca, definir els seus preus, els punts de venda, l’embalatge, l’etiquetatge i, el més important, els models que la formarien. A més, vaig crear la seva pàgina web, un anunci per a una revista especialitzada i un altre per internet i un mostrari de teixits.

Conclusions

D’aquest treball he pogut extreure diverses conclusions. La primera de totes ha estat poder analitzar en l’estat de retrocés que es troba aquest sector, ja que la taxa de nupcialitat ha patit un descens del 27%. Amb això vaig adonar-me de com el mercat en general està patint un canvi accelerat que afavoreix a la innovació i productivitat però no als treballadors. En el cas concret del sector nupcial el problema està en la pèrdua de valor significativa del matrimoni i l’augment de parelles de fet.
Tot i això, a partir de les diverses entrevistes, fòrums i notícies que he pogut llegir, donen un vot de confiança al sector i s’estima que evolucioni, gràcies en gran part dels casaments estrangers.
Però tot això va acompanyat de la poca oferta i la gran demanda de vestits amb un estil més informal, per aquelles noies que volen vestir d’una manera més senzilla en el seu dia però amb la mateixa elegància i qualitat. Amb això vull dir que, és cert que el mercat podria evolucionar, però la manera més ràpida per fer-ho seria centrar-se en aquelles carències que presenta i no produint el que es troba en qualsevol botiga.
Per últim, he entès una mica més el màrqueting i la seva complexitat. Una de les coses que m’agradaria d’estacar és la poca importància que té el contingut del teu missatge en relació a com el fas arribar, en altres paraules, la cosa no està en què dius sinó en com ho dius.