Treballs premiats

Plataforma solar fotovoltaica automàtica eficient

Plataforma solar fotovoltaica automàtica eficient

Detall

Àmbit temàtic: ENGINYERIA I ARQUITECTURA
Edició: Premiats 2016

Centre: Institut Lluís Domènech i Montaner, Canet de Mar
Autor/s autora/es: Lluc Floris Martin, Pau Ponsa González
Nivell educatiu: Quart d’ESO
Tutors/es: Francesc Garófano Montoro, Anna Lloveras Llavina


Compartiu aquest projecte

Objectius

Els objectius principals d’aquest projecte de recerca són:
– Disseny, construcció i implementació (a escala) d’un panell solar fotovoltaic eficient de baix cost amb un seguidor de 2 eixos.
– Utilitzar una placa microcontroladora programable, de baix cost i de propòsit general, per efectuar tot el sistema de control i automatització.
– Investigar sobre eficiència energètica i sostenibilitat a través d’una aplicació pràctica molt útil en l’àmbit de les energies renovables.
– Realitzar una aplicació tècnica de recerca en l’àmbit cientifico-tecnològic que vagi més enllà de la tasca habitual de les matèries pròpies del currículum.
– Aplicar coneixements interdisciplinaris estudiats durant tota l’ESO (Tecnologia, Informàtica, Ciències, Física, Informàtica, etc. ).
– Valorar la importància del treball experimental en la creació de coneixement i posar en pràctica l’aprenentatge basat en projectes i en el treball col·laboratiu i creatiu en equip.

Metodologia

El procés tecnològic és el mètode de treball utilitzat. L’execució d’aquest projecte de recerca ha requerit planificar bé la manera de com dur-lo a terme, detallant-ne totes les tasques a desenvolupar, la seva seqüència i el temps estimat per executar-lo: definint la necessitat, establint les condicions, investigant, recollint idees de possibles solucions, triant la idea més adequada, elaborant la documentació necessària (esbossos, croquis, plànols, etc.), construint la plataforma solar fotovoltaica, realitzant les connexions elèctriques, elaborant el programa de control, implementant les diferents parts, verificant el correcte funcionament del sistema, efectuant mesures i avaluant el projecte.
En aquest projecte tecnològic s’han tingut en compte criteris de desenvolupament sostenible i d’eficiència energètica.
En tot el procés, també hi ha hagut voluntat de crear, inventar, innovar i desenvolupar autònomament les nostres idees, així com treballar de manera cooperativa i col·laborativa.

Conclusions

Atès que cada cop és més important tenir en compte criteris de desenvolupament sostenible i d’eficiència energètica, les energies renovables són una òptima solució ja que tenen un impacte ambiental menor, fomenten el desenvolupament sostenible i no generen emissions de CO2 a l’atmosfera.
Malgrat l’esforç suplementari que aquest projecte ha suposat i les moltes hores dedicades al seu desenvolupament, el resultat ha estat altament positiu i gratificant, atès que s’han complert tots els objectius proposats (gairebé en la seva totalitat).
El sistema automàtic del panell solar fotovoltaic, amb un seguidor de 2 eixos, és molt eficient i totalment satisfactori. I el seu correcte funcionament ha estat verificat repetidament en diferents condicions ambientals: amb llum solar i amb focus de llum artificial.
Aquest projecte ens ha permès dissenyar, investigar, innovar, inventar, crear, construir, aplicar el procés tecnològic i posar en pràctica l’aprenentatge basat en projectes.