Treballs premiats

Poemes musicats

Poemes musicats

Detall

Àmbit temàtic: FILOLOGIA/LINGÜÍSTICA/SOCIOLINGÜÍSTICA
Edició: Premiats 2014

Centre: Col·legi Bell-Lloc del Pla, Girona
Autor: Pau Borrell Horta
Nivell educatiu: 2n Batxillerat
Tutor: Fèlix Bruguera Ligero

 

 

Objectius:

  1. Conèixer quines han estat les raons que han motivat uns intèrprets a musicar unes determinades composicions poètiques..
  2. Descobrir quines aplicacions musicals han decidit emprar en la musicació del poema en qüestió, incloent-hi efectes sonors o vocals, estructura musical.
  3. Comparar la composició original amb l’adaptació que se’n pot haver fet a la cançó.
  4. Cercar vivències personals i anècdotes a l’entorn d’aquesta experiència poeticomusical.

 

Metodologia:

Inicialment, cronologia historicopoètica catalana on apareixien els principals poetes catalans (recerca i lectura bibliogràfica). Posteriorment, recerca de les composicions poètiques que havien estat musicades (a la xarxa). El següent pas fou contactar amb els intèrprets que havien musicat alguna composició (recerca oral). Amb els que va ser possible es va fer una entrevista personal, telefònica o per correu electrònic, a l’entorn de l’experiència de musicar el poema triat. També ens vam adreçar a diversos crítics musicals perquè ens en donessin el seu parer. Finalment vam organitzar tota la informació rebuda amb text i imatges.

 

Conclusions:

Les conclusions a les quals vam arribar són molt obertes i individualitzades a cada cas. En general, vam concloure que cada cas comportava les seves pròpies particularitats, és a dir, que no hi ha una motivació única que porti un intèrpret a musicar un poema. Per aquesta raó, en el treball hem desglossat una idea d’aquesta motivació per a cada composició-músic.
Referent al comentari dels crítics musicals vam concloure que musicar poemes era freqüent en el cas català i que per aquesta raó se’n troben en estils molt diversos: rumba, jazz, rock, lírica…
Una altra conclusió és que, malgrat la diversitat anotada, tot procés de musicació d’un poema té al darrere una complexa tasca d’investigació, estudi i preparació a l’entorn del poeta i de la seva poesia.
Aquest treball, òbviament, pot tenir continuïtat ja que hi ha altres poemes musicats i altres intèrprets que es podrien treballar. Tanmateix, nosaltres ens hem limitat a aquells amb els quals hem pogut contactar.


Compartiu aquest projecte