Treballs premiats

Prevenció i tractament de l’al•lèrgia

Prevenció i tractament de l’al•lèrgia

Detall

Àmbit temàtic: BIOLOGIA GENERAL
Edició: Premiats 2016

Centre: Institut Josep Vallverdú, Les Borges Blanques
Autor: Ferran Prats Domènech
Nivell educatiu: Segon de batxillerat
Tutor: Francesc Guasch Esteller


Compartiu aquest projecte

Objectius

En aquest estudi es pretenen els segu¿ents objectius: en primer lloc, verificar si els existeix una relació entre els olis essencials, les infeccions i les al•lèrgies; en segon lloc, motivar-me i encuriosir-me per a seguir investigant en el meu futur professional i poder, d’aquesta manera, ajudar a les persones; i, per u’ltim, difondre aquesta solucio’ natural que ens ofereixen les plantes aroma’tiques de què disposem aqui’ a Les Garrigues per a tractar i preveure les al•le’rgies i la seva activitat antimicrobiana mitjançant l’elaboració de d’una crema cutània, un esprai anti-àcars i fer inhalacions amb olis essencials diluïts. També es prete’n posar en valor la idea de substituir antihistami’nics i antibio’tics per olis essencials. A més, s’ha intentat que complís tres condicions: la utilitat, la motivació i, sobretot, la satisfacció personal.

Metodologia

La metodologia emprada en la realització s’aquest treball ha estat el mètode científic. L’enfocament del disseny de l’estudi ha buscat dividir la relacio’ general (olis essencials, al•lèrgies i infeccions) en altres de me’s concretes per tal d’estudiar els diferents aspectes de forma individual i relacionar-los de dos en dos, assumint que si es complien totes aquestes comprovacions, es compliria tambe’ la relacio’ general. Els diferents mètodes d’investigació utilitzats han estat la recerca teo’rica, l’entrevista, l’antibiograma, l’observacio’ mitjançant el microscopi i la lupa binocular, proves ‘in vivo’ i altres procediments de laboratori.

Conclusions

En el present estudi s’ha arribat a la conclusió que existeix una relació entre els olis essencials, l’al•lèrgia i les infeccions manifestada de la següent manera: els olis essencials són eficaços per al tractament i la prevenció de les al•lèrgies; així com, també serveixen per al tractament d’infeccions bacterianes que hagin pogut afectar negativament en l’al•lèrgia. Cal destacar també el paper beneficiós de les infeccions en les al•lèrgies.