Treballs premiats

Producció i consum responsable: coneixement sobre economia circular i la seva inclusió en els programes electorals del 21 de desembre de 2017

Producció i consum responsable: coneixement sobre economia circular i la seva inclusió en els programes electorals del 21 de desembre de 2017

Detall

Àmbit temàtic: ECONOMIA/SOCIOLOGIA/POLÍTICA
Edició: Premiats 2018

Centre: Institut Juan Manuel Zafra, Barcelona

Autores: Salma Zian Jamoldinova, Cristina Manzanares Urrutia

Nivell educatiu: Quart d’ESO

Tutora: María Del Pilar Menoyo Díaz


Compartiu aquest projecte

Objectius

Ens vàrem plantejar dos objectius

Constatar la situació d’una mostra aleatòria de 100 persones, 50 universitaris d’arquitectura de l’UPC de Barcelona i 50 no universitaris que visitaven el centre comercial Les Glòries durant la segona setmana de desembre de 2017, davant el grau de coneixement sobre l’Economia Circular. Mostrar en un núvol de paraules, què focalitzen els 7 partits majoritaris que es presenten a les eleccions del 21 de desembre de 2017 en els seus programes electorals en matèria de sostenibilitat i concretament en el foment d’una economia Circular.  Perquè volíem donar resposta a aquestes dues preguntes

Fins a quin punt la gent té coneixements sobre què és i què implica la economia circular? (és determinant tenir estudis universitaris o no?)

Els partits polítics que es presenten a les eleccions del 21 de desembre de 2017, tenen polítiques que promouen i afavoreixen la sostenibilitat i la implantació d’una economia circular, respectuosa amb el medi ambient?

 

 

Metodologia

Context on hem realitzat la recerca: Extraescolar Zafra Investigadora amb reunió setmanal, contactes a través de WhatsApp, e-mails i documents compartits del google drive.

Metodologia: Hem utilitzat una quantitativa per a obtenir dades de 100 persones (50 universitàries) sobre coneixement d’Economia circular i conscienciació sobre sostenibilitat en la decisió del vot a un partit polític (nivell de confiança del 90% i percentatge d’error de 8,23%, segons simulador http://www.mey.cl/html/samplesize.html). I  una qualitativa per analitzar el contingut dels programes electorals del 21-12-2017 dels 7 partits majoritaris envers polítiques que promoguin la sostenibilitat i el foment d’una Economia Circular, utilitzant programari de núvol de paraules https://www.nubedepalabras.es/ per saber on posaven l’accent en prioritats mediambientals.

Hem utilitzat Excel per gestionar respostes de l’enquesta i Codi QR per mostrar el contingut de la propaganda electoral en temes de sostenibilitat.

Conclusions

El 12% dels 50 universitaris que deien saber el què era l’economia circular 2 de cada 3 sabien explicar-ho realment; dels 50 no universitaris el 4% deia saber el què era i 1 de cada 2 ho sabia explicar.  En quant a l’interès que posa la gent sobre l’ecologia a l’hora de votar, un 32% dels no universitaris i el 56% dels universitaris va dir tenir-ho present per decidir el vot. De les 7 forces polítiques més representatives del 21D;  C’s-ERC- CUP-JuntsxCat-PSC van fer una explícita menció del terme Economia Circular. Tots els partits menys el PP, van incorporar propostes enterament ecològiques.  Així doncs, falta un coneixement en general del què és i representa una economia circular com a model d’ús dels recursos. Els partits polítics que han de fomentar i facilitar mesures perquè es posi en pràctica, han de tenir més present L’AGENDA 2030 que implica un compromís comú i universal en el que cada país s’ha d’enfrontar a reptes específics per aconseguir aquest desenvolupament sostenible.