Treballs premiats

Projecte EyeTool: Procés de construcció d’un Eye Tracker DIY i ús d’aquest per a l’estudi de la hipòtesi ull-ment

Projecte EyeTool: Procés de construcció d’un Eye Tracker DIY i ús d’aquest per a l’estudi de la hipòtesi ull-ment

Detall

Àmbit temàtic: ENGINYERIA I ARQUITECTURA
Edició: Premiats 2015

Centre: Institut Escola Intermunicipal Del Penedès, Sant Sadurní D’Anoia
Autors: Joan Vendrell Gallart
Nivell educatiu: 2n de batxillerat
Tutors: Pere Vendrell Adell

 

Objectiu:

Aquest projecte consta de tres objectius principals:
El primer objectiu consisteix en recopilar informació sobre els Eye Tracker. Els coneixements sobre aquesta tecnologia es troben molt dispersos per Internet, sobretot, en diversos Blogs d’aficionats a les noves tecnologies. Aquest repte pretén contrastar les diverses informacions, recopilar-les i resumir-les per aconseguir una entenedora explicació sobre el funcionament d’aquests aparells.
El segon objectiu, segurament el més important, consisteix en la construcció d’un sistema Eye Tracking, el qual anomenarem EyeTool, a partir d’elements barats i fàcils d’obtenir. És un repte difícil degut a la inexperiència en aquesta tipologia de projectes.
El tercer objectiu consisteix en la realització d’un estudi usant el sistema Eye Tracking construït. L’estudi es basarà en la comprovació de la hipòtesi ull-ment que van formular els psicòlegs Just i Carpenter a la dècada dels 80. La idea d’aquest estudi és desmentir l’afirmació que feien aquests dos psicòlegs que deia que sense fixació no hi ha interpretació.

 

Metodologia:

Per realitzar aquest projecte, en primer lloc, vaig informar-me sobre els Eye Trackers ja que no en sabia pràcticament res. Buscant en diverses webs i blogs d’internet vaig recollir diversa informació sobre el tema. Seguidament, vaig passar a la part pràctica que consistia en la construcció d’un sistema Eye Tracking propi. Primer vaig definir la tipologia d’aparell que volia realitzar i vaig construir un primer prototip d’acord amb el pensat; un prototip que vaig anar modificant en funció dels errors que anava veient a l’objecte fins a arribar al sistema final. Paral·lelament al hardware vaig anar desenvolupant el software. Inicialment vaig fer una llista dels programes que podia usar pel projecte i, en funció dels meus objectius i de les característiques de l’aparell, vaig anar descartant-ne fins a assolir el programa més adequat. Ja per acabar, vaig passar a una tercera fase que consistia en provar l’objecte. Després d’usar-lo per interactuar amb l’ordinador vaig dissenyar un experiment (sobre la hipòtesi ull-ment ) per tal de poder extreure unes conclusions raonades, seguint sempre una metodologia científica.

 

Conclusions:

En aquest projecte es poden extreure diverses conclusions. En primer lloc, de la part teòrica i pràctica, tot i que més que buscar conclusions busquen resultats, se’n pot extreure que la construcció un sistema Eye Tracking DIY pot resultar difícil degut a la dispersió d’informació de la xarxa i les limitacions tècniques i conceptuals, però que malgrat això és possible dur-la a terme tal i com s’ha demostrat.
La part experimental si que admet conclusions ja que de fet es basa en la interpretació objectiva d’uns resultats. Vaig descobrir informacions interessants com per exemple que es capta més informació en las translacions oculars en un sol eix (horitzontal o vertical) que en diagonal o que és més fàcil assimilar una imatge de colors vistosos. Ara bé, segurament les conclusions més rellevants són que som capaços de captar informació en un cop d’ull i que els homes distingeixen millor les formes mentre que les dones els colors.


Compartiu aquest projecte