Treballs premiats

Prostitució i feminisme: el perquè del plaer pagat

Prostitució i feminisme: el perquè del plaer pagat

Detall

Àmbit temàtic: PEDAGOGIA I DIDÀCTIQUES
Edició: Premiats 2017

Centre: Institució Cultural del C.I.C., Barcelona
Autor/s autora/es: Alba Bernadich De Bolós
Nivell educatiu: Segon de batxillerat
Tutors/es: Marc Pepiol Martí


Compartiu aquest projecte

Objectius

Parlar de la prostitució mai no ha estat fàcil, perquè és una realitat reclosa al silenci permanent, i és per això que un dels objectius principals del meu treball de recerca ha consistit a entendre el per què de la seva existència i el seu funcionament.
A més a més, una de les preguntes que he volgut resoldre ha estat la següent: la prostitució és una forma de masclisme?, i he intentat aportar tots els arguments necessaris per decantar el lector cap a una resposta afirmativa. És per això que un altre dels meus objectius principals ha consistit a presentar el debat actual respecte de la prostitució, i he volgut demostrar que l’abolició és l’única solució possible.
Finalment, també he insistit reiteradament en la importància del paper dels homes, els principals responsables de l’existència de la prostitució, i he volgut entendre per què hi continuen acudint.

Metodologia

A través dels testimoniatges de dones que han exercit la prostitució i tota una sèrie de llibres he format la meva opinió i he construït el cos d’aquest treball. Gràcies a l’ajuda del llibre La prostitució, de la Beatriz Gimeno, he entès la relació que hi ha entre la prostitució i el masclisme; amb el llibre Ninguna mujer nace para puta, de la Sonia Sànchez i la Maria Galindo, m’he apropat a la visió de dues dones que ho han viscut personalment i que volen abolir la prostitució; amb el llibre XY: La identidad masculina, d’Elisabeth Badinter, he entès el comportament de l’home en relació amb la construcció de la seva identitat i, finalment, amb el llibre Trabajadoras del Sexo: Derechos, Migraciones y Tráfico en el Siglo XXI, de Raquel Osborne, he aprofundit en un altre punt de vista feminista sobre la prostitució que en defensa la seva legalització.
A partir d’aquests llibres he extret les principals idees del treball, i he complementat la informació anterior amb l’ajuda de documentals diversos i les opinions que determinats grups i noies feministes comparteixen per internet.

Conclusions

Gràcies al treball de recerca que he fet, puc concloure sense cap dubte que la prostitució existeix com a conseqüència directe del masclisme. Dins de la prostitució, té lloc una relació desigual que, en un món vertaderament igualitari, poques persones acceptarien, i de la qual molt pocs homes gaudirien. Actualment, però, la prostitució és encara un espai majoritàriament regit per unes normes que estan determinades pel poder i la dominació.
A més a més, crec fermament que l’educació és el millor i únic mitjà per prevenir que, en les generacions futures, es continuï repetint el mateix patró que en l’actualitat: cal, amb més insistència que mai, que els nens rebin una educació basada en el respecte, i que nosaltres, que ja hem crescut, intentem no caure en conductes que puguin perjudicar aquest fi.