Treballs premiats

Què és la renda bàsica universal ?

Què és la renda bàsica universal ?

Detall

Àmbit temàtic: ECONOMIA/SOCIOLOGIA/POLÍTICA
Edició: Premiats 2017

Centre: Institut Moisès Broggi, Barcelona
Autor/s autora/es: Gil Hortal Janer
Nivell educatiu: Quart d’ESO
Tutors/es: Anna Diaz Albors


Compartiu aquest projecte

Objectius

Descobrir què és i com funciona la renda bàsica universal
Descriure les diferents posicions que hi ha sobre el tema
Conèixer experiències internacionals sobre el tema.
Extreure conclusions sobre la justícia i eficàcia de tal instrument

Metodologia

Lectura d’articles d’actualitat, entrevistes, publicacions especialitzades sobre el tema.

Conclusions

He descobert coses i ha augmentat el meu interès per economia, política i sociologia.
He après el que és la RBU i com es planteja.
No m’he format una opinió clara a favor o en contra però he descobert els diferents punts forts i punts dèbils de la proposta i les seves contradiccions.