Treballs premiats

Què passa quan les Daphnies surten de marxa?

Què passa quan les Daphnies surten de marxa?

Detall

Àmbit temàtic: BIOLOGIA GENERAL
Edició: Premiats 2013

Àrea:  Microbiologia
Centre:  Institut Thalassa, Montgat
Autor/s autora/es: Laia Marquès Fernández
Nivell educatiu: 2n Batxillerat
Tutors/es:  Marta Soler Esquerda

 

L’objectiu d’aquest treball és esbrinar l’efecte que produeix la cafeïna sobre l’organisme de les Daphnies, en concret l’efecte produït sobre el seu ritme cardíac. Els resultats que n ‘obtindrem de la pràctica els podrem aplicar també al nostre propi organisme, al cos humà. Així, podrem comprovar com aquesta molècula de cafeïna present en moltes substàncies que ingerim i d’aspecte inofensiu, té uns efectes reals sobre nosaltres.
El treball s’inicia amb una recerca exhaustiva de la Biologia de la Daphnia i de tot l’instrumental necessari per a treballar-hi. Seguidament es recopila informació de la cafeïna i els seus efectes sobre el cos humà. També es fa recerca d’ informació per a la realització de les pràctiques de laboratori i el funcionament del microscopi MOTIC.

La part experimental d’aquest treball consta de dues pràctiques:
1) Extracció de la cafeïna de la Coca-Cola
2) Determinació dels efectes de la cafeïna sobre el ritme cardíac de les Daphnies
(Prèviament es van haver de preparar dissolucions amb diferents concentracions de cafeïna)
La quantitat de cafeïna obtinguda a partir de la Coca-Cola és insuficient per a preparar les dissolucions necessàries per a la realització del treball. Per aquest motiu es va haver de procedir a la utilització de càpsules de cafeïna d’origen comercial.
Amb l’ajut del microscòpi MÒTIC  s’enregistren els batecs del cor de les Daphnies amb les diferents concentracions de cafeïna aplicades en el medi.
Les mesures es fan per triplicat en tres Daphnies per a cada concentració i amb els valors obtinguts es calculen valors promig per a cada concentració de cafeïna en el medi. Tant els valors individuals com els promigs es representen gràficament amb l’ajut del programa OriginLabs, Origin Pro v7.0..
A partir de les dades experimentals, s’ha deduït la funció que relaciona el ritme cardíac amb la concentració de cafeïna. Amb aquesta equació es pot  calcular el ritme cardíac de les Daphnies en una dissolució amb qualsevol concentració de cafeïna.
Els resultats obtinguts han confirmat la hipòtesi inicial: la cafeïna té un efecte directe sobre el ritme cardíac de les Daphnies. També s’ha pogut comprovar que l’augment de concentració en la dissolució de cafeïna que se subministra a les Daphnies, va acompanyat d’un augment en la seva freqüència cardíaca, encara que no és una relació lineal. S’arriba a una concentració de saturació, en què més cafeïna ja no n’implica un augment dels BPM.
Fent aquest treball, m’he adonat del vertader paper que tenen els aliments i begudes que consumim habitualment i que prenem molts cops a la lleugera sense ser plenament conscients de les substàncies que contenen i dels seu efectes sobre el nostre organisme. En especial, l’efecte d’aquells amb cafeïna. He pogut comprovar que si aquests productes no es prenen amb moderació, poden arribar a causar greus efectes sobre el cos humà.


Compartiu aquest projecte