Treballs premiats

Química forense

Química forense

Detall

Àmbit temàtic: QUÍMICA
Edició: Premiats 2012

Àrea: Química analítica

Centre: Col·legi Badalonès, Badalona

Autors: Oscar Benito Pérez

Nivell educatiu: Segon de batxillerat

Tutors: Antonio Sans Picó

 

El principal objectiu del treball era verificar o refutar les dues hipòtesis i arribar a unes conclusions lògiques i completes que resolguin els dubtes que es plantegen. Els objectius específics de la primera part són: cercar i assolir coneixements sobre la policia científica i investigar el paper que té la química en una investigació criminal, a més d’estudiar el protocol d’actuació a Espanya durant una investigació criminal.

Els objectius de la segona part són: investigar i estudiar química analítica, desenvolupar habilitats en el treball al laboratori comprovant el temps de realització, els recursos necessaris i altres aspectes importants dels assajos de laboratori. Finalment, fer un estudi més complet i extens que en la primera part sobre la policia científica: instal·lacions, mètodes de treball, temps de realització… amb especial interès pels aspectes relacionats amb la química.

En la primera part, a partir de la hipòtesi, el mètode escollit és la realització d’una sèrie d’entrevistes a experts sobre el tema: l’inspector Tomás Gil, de la policia local de Sant Adrià de Besòs, i el doctor José Costa. A més, he fet un estudi bibliogràfic sobre el paper de la química en una investigació criminal: en quins processos intervé i com ho fa. En la segona part la metodologia ha estat diversa. He vist sèries de televisió relacionades amb el tema (CSI, NAVY…) per tenir una referència sobre què fan, què passa en la ficció. Després, al laboratori de l’escola he fet un conjunt d’assaigs, que es fan o es feien en la realitat (reacció d’Adler, reacció de Gabriel Bertrand, test immunocromatogràfic…), generalment pràctiques senzilles. També he dut a terme un estudi teòric sobre el laboratori químic de la policia científica dels Mossos d’Esquadra: com es treballa dins dels laboratoris. Finalment, he entrevistat un inspector de la policia científica.

La primera hipòtesi queda refutada. Hem de saber que hi ha dos tipus de pèrits: els pèrits privats i els judicials; sempre hi ha algú que investiga imparcialment. El sistema legal espanyol és un sistema eficient, tot i que lent. Vull destacar la importància de la química durant una investigació criminal.

La segona hipòtesi queda confirmada: no és el mateix el que apareix a les sèries de televisió que el que passa a la vida real. Hi ha moltes diferències, però també algunes semblances. Pel que fa a les semblances, les sèries imiten diversos aspectes com l’escena del crim, les proves, les anàlisis, els dictàmens… Quant a les diferències, el temps de realització de les proves ─molt inferior a les sèries en comparació amb la realitat─, uns resultats definitius a les sèries que a la realitat només són una part de la investigació, o la presentació en les sèries de l’investigador com a «superpolicia» que ho fa tot quan, de fet, cada cop es tendeix més a l’especialització de l’investigador.


Compartiu aquest projecte