Treballs premiats

Quimidroid, la química a la butxaca

Quimidroid, la química a la butxaca

Detall

Àmbit temàtic: PEDAGOGIA I DIDÀCTIQUES
Edició: Premiats 2013

Àrea: Didàctica de les Ciències Experimentals

Centre: Institut Antoni Torroja, Cervera

Autors: Sergi Bové Escribano / Victor Freixes Martínez

Nivell educatiu: 2n Batxillerat

Tutors: Ramon Pollina Tarrés

 

El present treball de recerca neix amb l’objectiu de crear una aplicació educativa per a dispositius Android que formuli i anomeni compostos inorgànics i sigui una eina veritablement útil per als seus possibles usuaris satisfent la seva necessitat de formular compostos de manera ràpida, eficaç i inequívoca.

D’aquest objectiu inicial se’n desprèn una nova motivació, divulgar la ciència entre la societat, i en particular entre els joves, de la manera més atractiva possible mitjançant les noves tecnologies i la innovació. Així mateix a mesura que el projecte evolucionava vam adonar-nos que existia la possibilitat de poder aportar el nostre granet de sorra a la millora de l’educació i ajudar a la seva adaptació a les noves tecnologies.

La metodologia seguida en aquest treball ha estat la típica d’un projecte començant per concretar els objectius i posteriorment, basant-nos en ells, realitzar un esborrany i marcar unes pautes de treball concretes. Així doncs el treball s’ha dividit en dues etapes: la programació i l’escriptura.

La primera és on hem hagut de dedicar la major part del temps degut a la seva complexitat i la incapacitat de preveure els possibles entrebancs als quals hauríem de fer front. En ella el mètode de treball he estat individual ja que la plataforma de programació així ens ho ha permès. Amb això hem aconseguit realitzar la feina d’una manera més eficient gràcies al treball simultani de cadascun dels membres sense dependre de la disponibilitat de l’altre. Perquè aquest mètode sigui possible ens ha estat indispensable fer ús de diferents serveis en línia, com són Facebook, Gmail i Dropbox.

La segona etapa ha estat bastant més breu i senzilla de dur a terme, doncs tan sols ha consistit en l’explicació de tota la feina feta fins aleshores adjuntant-hi fotografies, esquemes i taules, seguint unes pautes de disseny i cohesió. En aquest cas hem treballat de manera conjunta.

Un cop finalitzat el treball hem pogut extreure’n diverses conclusions. Com a petit resum d’elles col•loquem en primer lloc el fet d’haver estat capaços de constatar la viabilitat del nostre projecte ja que hem assolit els objectius satisfactòriament. En segon lloc, podem afirmar la utilitat de l’aplicació ja que després de fer breus proves amb alguns estudiants de 3r i 4t d’ESO els primers indicis han mostrat millores en el temps que tarden a formular els compostos i la completa autonomia a l’hora d’autocorregir-se els exercicis. Seguidament, com a tercer punt, podem concloure que existeix una relació directament proporcional entre l’estalvi temporal de l’usuari en el moment de formular i la dificultat de programació d’un tipus de compostos, en altres paraules: com més treball hem hagut de dedicar en un determinat tipus de compost més estalvi temporal aconsegueix l’usuari quan l’ha de formular. En quart lloc, ens és possible dir que els compostos més senzills són la base dels més complexos, fet que ens ha facilitat en gran mesura la programació. Finalment, com a última conclusió volem referir-nos a la necessitat de donar continuïtat a aquest treball com a eina educativa i ho hem fet penjant-lo al mercat d’aplicacions perquè els alumnes se la puguin descarregar i aconseguir amb el temps una de les motivacions citades anteriorment que és aportat el nostre petit gra de sorra en la millora de l’educació.

 


Compartiu aquest projecte