Treballs premiats

Quins nens més pesats! Influència de la dieta i l’estil de vida en els pesos dels nadons de gestants caucàsiques i magrebines

Quins nens més pesats! Influència de la dieta i l’estil de vida en els pesos dels nadons de gestants caucàsiques i magrebines

Detall

Àmbit temàtic: MEDICINA
Edició: Premiats 2014

Centre: Col·legi La Salle, Reus
Autora: Ester Cavallé Salvadó
Nivell educatiu: 2n Batxillerat
Tutor: Josep A. Jiménez Baiget

 

 

Objectius:

Els diferents estils de vida de les gestants d’ètnia caucàsica i magrebina poden influir en el creixement dels fetus i en el pes que tindrà en el seu naixement. En aquest estudi s’ha volgut valorar la diferència entre els pesos dels nadons d’aquestes dues ètnies i estudiar si l’estil de vida (hàbits tòxics, exercici físic, ús de suplements vitamínics i alimentació durant l’embaràs) pot ser un dels factors que més influeixi en el pes del nadó.

 

Metodologia:

S’ha fet un estudi inicial, retrospectiu, on s’han agafat totes les gestants d’ètnia caucàsica i magrebina que van tenir el part a l’Hospital Sant Joan de Reus en els últims 5 anys. S’ha realitzat un segon estudi prospectiu on s’han inclòs totes les gestants que van acudir al control previ al part en aquest hospital durant el juliol i l’agost de 2013 i a les quals se’ls va fer una enquesta en relació a l’estil de vida.En tots dos estudis es van excloure els parts prematurs i els de bessons o trigèmins. Per poder comparar els seus pesos s’han utilitzat les corbes de creixement publicades per la Generalitat de Catalunya. El processament estadístic de les dades obtingudes, així com dels parts atesos en els darrers 5 anys, es van fer amb el programa informàtic SPSS. Els resultats de les variables quantitatives estan presentades amb la mitjana aritmètica (pes, sexe… ). En canvi, els resultats comparatius referents a les variables qualitatives de l’estil de vida es va fer amb la 2.

 

Conclusions:

La diferència entre les mitjanes dels pesos dels nadons de gestants magrebines i caucàsiques dels últims 5 anys és de 221g a favor de les magrebines. Resultat similar a l’obtingut en el segon estudi, on la diferència de pes és de 141g. Els factors de l’estil de vida que s’han associat positivament amb aquesta diferència han sigut: l’IMC matern i la ingesta de llet, dolços i pastes superiors en la població magrebina. S’han relacionat amb un menor pes del nadó el tabaquisme, l’exercici excessiu i l’estrès, amb major incidència en la població caucàsica.

 


Compartiu aquest projecte