Treballs premiats

Radioactivitat per Rn a les fonts de la Serralada Litoral. Factors que influeixen en la concentració

Radioactivitat per Rn a les fonts de la Serralada Litoral. Factors que influeixen en la concentració

Detall

Àmbit temàtic: FÍSICA
Edició: Premiats 2012

Àrea: Física atòmica, molecular i nuclear
Centre: Institut Mediterrània – Masnou, el Masnou
Autors: Roger San Andrés Rodenas
Nivell educatiu: Segon de batxillerat
Tutors: Blanca Franc Forcén

L’objectiu principal d’aquest estudi és determinar quins factors influeixen en la concentració de radó (Rn) en les aigües de cinc fonts de la Serralada Litoral. I, a partir de les conclusions extretes, poder predir els dies que l’aigua de les fonts contindrà una concentració més alta d’aquest gas radioactiu. D’aquesta manera, i comparant les concentracions obtingudes amb paràmetres ja preestablerts, serà possible conèixer quin perill o risc de contaminació radiològica representa el consum d’aquestes aigües per a les persones.

Per desenvolupar aquest treball de recerca he estudiat cinc fonts de la Serralada Litoral: la font dels Eucaliptus i la font de l’Esquerda, a Alella; la font de Can Gurguí (Vallromanes), la font de Sant Mateu (Premià de Dalt), i la font del Senglar (Teià), que es troben a la serra de Sant Mateu. He analitzat setmanalment de les aigües d’aquestes fonts, des de principis de setembre fins al 19 de novembre, per tal d’establir relacions amb els esdeveniments atmosfèrics que hi havia durant el període de mostreig. Per fer-ho, he necessitat el detector actiu de 222-Rn DURRIDGE RAD7, que m’ha prestat el Grup de Física de les Radiacions (doctor Jordi Garcia-Orellana) de la Universitat Autònoma de Barcelona.

A partir dels resultats obtinguts en les anàlisis contínues realitzades amb el detector RAD7 he pogut arribar a conclusions coherents.
– Les precipitacions, inicialment, comporten una disminució del Rn a l’aigua a causa de l’augment del cabal, tanmateix, posteriorment augmenta, amb la saturació del sòl per l’aigua.
– L’augment del cabal implica una disminució de la concentració perquè hi ha més dissolvent per a la mateixa quantitat de Rn.
– Com menys pressió atmosfèrica menys Rn trobem dissolt en l’aigua, perquè el Rn pot sortir més fàcilment cap a la superfície.
– Un refredament de l’aigua comporta un augment de la concentració de Rn en l’aigua, ja que
n’afavoreix la solubilitat.

D’altra banda, també puc assegurar que en cap de les fonts estudiades el Rn suposa un perill per al consum humà.


Compartiu aquest projecte