Treballs premiats

Recuperació de l’àrea de lleure de les Nou Fonts i consolidació dels senders de la vall del Llobregat-Bastareny

Recuperació de l’àrea de lleure de les Nou Fonts i consolidació dels senders de la vall del Llobregat-Bastareny

Detall

Àmbit temàtic: AGRICULTURA I VETERINÀRIA
Edició: Premiats 2014

Centre: Institut Escola del Treball, Lleida
Autor: Boris Lapuerta Coll
Nivell educatiu: CFGS
Tutor: Jordi Sanfeliu Llop

 

 

Objectius:

Les actuacions que es projecten tenen els objectius generals següents:

  • L’objectiu primordial amb la redacció d’aquest projecte serà restaurar/reconstruir el paratge, fent-lo compatible amb l’ús públic i el medi natural.
  • Incloure la zona de les Nou Fonts com a entorn apreciat per part dels usuaris envers la modificació de les fonts .
  • Accedir sense discriminacions d’edats, condició física, classe social, ètnies… fins la zona d’esbarjo.
  • Connectar aquesta zona mitjançant tot tipus de senders existents i de nova creació.
  • Esdevenir un lloc de pau i harmonia entre l’home i la natura. En ell s’hi han de trobar llocs mes íntims i d’altres més concorreguts.
  • Utilitzar didàcticament l’espai, és a dir, que indueixi a l’aprenentatge (lúdic-educatiu ambientals). Tant del bosc de ribera, fageda, senderisme … amb diferents tècniques educatives passives (cartells, panells, plaques, codis QR…)

Per tant la nova planificació de la zona té dues línies d’actuació marcades: mediambiental i d’ús públic (senderista… ).

 

Metodologia:

La metodologia de la restauració de l’antiga àrea de lleure de les Nou Fonts i del seu enllaç mitjançant senders consisteix de manera resumida i global en crear uns senyalització direccional, informativa de les rutes, col•locació de murals i cartelleres informatives i divulgatives, desbrossar i arranjar camins i accessos, aportar graves al camí principal, tancaments perimetrals de llocs perillosos amb tanca de fusta reciclada i tractada, col•locació de mobiliari urbà (bancs, papereres…), consolidació de marges i talussos, treballs forestals, realització de trencaaigües en camins, enderroc d’obres de paleta no funcionals i perilloses, refer les obres de paleta oportunes, col•locació d’eco travesses per frenar l’erosió en la zona de tartera … i totes aquelles accions, obres i treballs que siguin necessaris per a consolidar la zona de les Nou Fonts després de 21 anys d’abandó total.

 

Conclusions:

La recuperació de les Nou Fonts és totalment prioritària per la conservació històrica del paratge així com del poble de Guardiola de Berguedà. També és molt important la pràctica del senderisme, excursionisme… que son unes activitats que reuneixen aspectes beneficiosos per a la salut física i mental. És combinen elements esportius, culturals, d’oci i sobretot d’educació ambiental i naturalista. Caminar, córrer… constitueix un exercici aeròbic i, com a tal, permet un funcionament més eficient del cor. Així mateix, estimula el flux d’oxigen a través del cos, millora la respiració i ajuda a augmentar la massa muscular. La pràctica del senderisme és una activitat que permet múltiples enfocaments, ja que pot interpretar-se com un esport. Permet, també, compartir excursions d’un dia o de cap de setmana amb la família i els amics.
Aquest projecte posat en marxa estimularà el turisme de la zona. La qual esta en crisis des del tancament de les mines de carbó i de les indústries tèxtils i cal reconvertir la comarca de sector primari i secundari a terciari definitivament i aquest present projecte vol aportar un gra de sorra a aquest objectiu i afavoreix la revitalització de zones agràries, dinamitza l’economia local i impulsa la millora d’infraestructures.

 


Compartiu aquest projecte