Treballs premiats

RED, el robot d’escriptura i dibuix

RED, el robot d’escriptura i dibuix

Detall

Àmbit temàtic: ENGINYERIA I ARQUITECTURA
Edició: Premiats 2013

Àrea coneixement:    Ciències de la Computació i Intel•ligència Artificial
Centre:    Col·legi Tecla Sala, l’Hospitalet de Llobregat
Autor/s autora/es:    Rubén García Hidalgo, Jose Antonio Alcaide Jiménez
Nivell educatiu:    2n Batxillerat
Tutors/es:    Pedro Rodríguez Arias

L’objectiu principal, i la raó per la qual es va dur a terme aquest projecte en concret, fou l’intent d’aproximar-se i adintar-se en el món de la tecnologia i, especialment, de la robòtica, així com aprendre sobre aquest tema concret. Per aconseguir aquest objectiu, es va decidir dissenyar i construir un robot delta. Per tant, l’objectiu secundari del projecte fou aconseguir construir i fer funcionar un robot d’aquestes característiques.
D’aquesta manera, els propòsits establerts abans de començar amb el projecte foren aconseguir construir i fer funcionar un robot delta que fos capaç de moure’s en l’espai, ja sigui de manera autonòma, prèvia programació, o bé manualment. Aquest moviment havia de ser suficientment precís per tal que el robot pogués dibuixar i escriure sobre un paper de manera clara i intel•ligible mitjançant un estri d’escriptura que el robot portaria acoblat.

Per tal de dur a terme aquest projecte, es van haver de seguir uns passos un mètode determinat. Primer de tot, va caler buscar informació sobre la robòtica i els robots en genral i, especialment, del tipus de robot que es volia construir, el robot delta. Un cop es va tenir una idea general de les característiques i el funcionament del robot delta, es va passar a dissenyar-ne un prototipus mitjançant una plataforma digital. Més endavant, es va elaborar una llista dels materials neccesaris per a la seva construcció. Un cop adquirits tots es va prosseguir amb el procés de adequació dels materials a la forma desitjada per tal d’obtenir les diferents peces. Posteriorment es va passar al muntatge de les peces anteriorment fabricades. D’aquesta manera, el robot ja estava muntat.
A continuació, es va passar al següent pas: l’elaboració del programari, així com dels models matemàtics necessaris. Un cop dissenyats el diferents programes, només calia provar-los, tot arreglant-los, modificant-los i millorant-los.
Paral•lelament a aquest procés, també s’anava elaborant la memòria del projecte, així com una pàgina web amb tota la informació referent al projecte.

A l’inici d’aquest projecte, ens vam plantejar una sèrie de preguntes a les quals, després de desenvolupar tot el treball, podem donar resposta. Gràcies a la construcció del nostre robot ens hem pogut endinsar en el món de la robòtica i la tecnologia i comprendre el funcionament d’aquests dispositius.
Amb la finalització del treball, es pot dir que s’han assolit majoritàriament els objectius i les expectatives inicials. S’ha aconseguit elaborar i fer funcionar un robot delta que escrigui correctament. Malgrat això, com es pot veure en els diferents exemples mostrats al llarg del document, el traç de dibuix no és gaire precís. A més, s’ha observat que té problemes amb desplaçaments llargs on no es manté del tot la distància de seguretat i pot pintar el paper on no ho ha de fer. No obstant, l’objectiu principal s’ha acomplert amb escreix.
Pel que fa al compliment d’objectius personals, s’han aconseguit els objectius d’introduir-nos en el món de la robòtica, un món que, val a dir, es va fent cada cop un espai més gran en la nostra societat. La realització d’aquest projecte ens ha fet aprendre moltes coses sobre aquest tema: a programar en BASIC, a conèixer com es controla un robot, el funcionament dels diferents components, etc.


Compartiu aquest projecte