Treballs premiats

Refugiats: passat i present

Refugiats: passat i present

Detall

Àmbit temàtic: ECONOMIA/SOCIOLOGIA/POLÍTICA
Edició: Premiats 2018

Centre: Escola Frederic Mistral Tècnic Eulàlia, Barcelona

Autores: Marta Riera Martí, Júlia Joaquín Lluís, Anna Bellot Tomàs

Nivell educatiu: Segon de batxillerat

Tutor: David Sánchez Rueda


Compartiu aquest projecte

Objectius

Amb aquest Treball de Recerca teníem l’objectiu principal de respondre la següent pregunta: Ha millorat la situació dels refugiats al llarg de la història? Per fer-ho, vam decidir centrar-nos en els refugiats de dos moments històrics concrets: la Guerra Civil espanyola i la Guerra Civil siriana.

Amb tot, se’ns van generar noves preguntes sobre el paper dels refugiats del passat i l’evolució de la seva situació al llarg dels anys: existien lleis que regulessin la qüestió dels refugiats durant el conflicte espanyol? De què fugien i on volien arribar? Quines vies van seguir per arribar al seu destí? Com va ser la seva rebuda en els països on van arribar? Quina va ser la resposta internacional davant aquesta situació? Quin impacte els va suposar aquest estat de malestar? Comptaven amb el suport d’alguna associació d’ajuda humanitària?…

El Treball de Recerca, doncs, consistia en la verificació de la hipòtesi que evidentment havien millorat les circumstàncies en què es troben els refugiats de l’actualitat respecte els refugiats espanyols del segle XX. Per justificar-ho ens basàvem en el fet que actualment els països desenvolupats disposem de més recursos econòmics i mitjans per ajudar els refugiats.

 

 

Metodologia

Abans de començar la recerca del nostre treball vam trobar convenient dividir-lo en dos moments històrics que volíem comparar i els vam estructurar en els diferents apartats que engloben la situació dels refugiats: els contextos històrics de les dues guerres;  la fugida; el primer contacte amb el país d’acollida; l’impacte que comporta aquesta situació i les associacions d’ajuda de cada època.

Per començar el treball ens vam informar sobre el concepte de refugiat i, seguidament, vam posar-nos en contacte amb diferents associacions perquè ens proporcionessin informació i documents per a la part teòrica; com per exemple l’Amical de Mauthausen, l’Agència de ONU dels Refugiats (ACNUR). Durant l’estiu, vam avançar força la recerca del nostre projecte i vam concertar una sèrie d’entrevistes que, més tard, servirien com a testimonis pel vídeo que acompanyaria el treball.

 

Conclusions

Per concloure, podem afirmar que la situació dels refugiats sirians actuals no ha millorat respecte la dels refugiats de la Guerra Civil espanyola i, per tant, la nostra hipòtesi no era certa.

Primerament, hem constatat que tant les onades de refugiats espanyols com les de refugiats sirians tenen el seu origen en una guerra civil a causa de desavinences polítiques i pensaments oposats. Totes dues guerres han tingut conseqüències catastròfiques, per les quals la gent s’ha vist obligada a fugir de casa seva a la recerca d’una vida digna i segura. El viatge d’aquestes persones es dóna generalment en condicions extremes, inhumanes i insegures, i sovint l’acollida que reben els refugiats és totalment escassa i precària. Hem pogut observar també que l’impacte en els refugiats és un fenomen que es manté. Tot i que fa gairebé 80 anys que es va acabar la Guerra Civil espanyola, els efectes psicològics, físics i socioeconòmics dels exiliats espanyols són molt semblants als que estan vivint actualment els refugiats sirians. Hem comprovat a més que les associacions d’ajuda als refugiats tenen, i han tingut al llarg del temps, un paper destacat a l’hora de lluitar pels drets humans de les persones refugiades

Amb tot, encara que pugui semblar que la situació dels refugiats ha millorat al llarg dels anys a causa de la creació de lleis reguladores i la disponibilitat de nous recursos, la realitat ens mostra que sovint els països no ho posen en pràctica.