Treballs premiats

Registre i anàlisi de les variacions de pes en exemplars juvenils de Testudo hermanni durant el període d’hibernació

Registre i anàlisi de les variacions de pes en exemplars juvenils de Testudo hermanni durant el període d’hibernació

Detall

Àmbit temàtic: BIOLOGIA GENERAL/ZOOLOGIA/BOTÀNICA
Edició: Premiats 2012

Àrea:  Ecologia

Centre: Escola Mestral-Sant Feliu, Sant Feliu de Llobregat

Autors: Sergio García Jurado

Nivell educatiu: Segon de batxillerat

Tutors: Josep Marí Torres

 

Objectius

Conèixer l’evolució global de la pèrdua de pes durant la hibernació en exemplars juvenils de tortuga mediterrània (Testudo hermanni) i, sobretot, determinar si les variacions de pes amb recuperació, trobades en exemplars adults de l’escola, es detecten també en les tortugues juvenils nascudes al centre.

Els estudis s’han realitzat en 14 exemplars juvenils de tortuga mediterrània que han hibernat en condicions naturals, però protegits dels depredadors i de la pluja directa. Hem portat a terme un registre setmanal del pes de cada individu i un de continuat dels factors ambientals (temperatura i humitat relativa) al llarg de tota la hibernació. A part d’aquesta metodologia específica (especialment rigorosa en el mostreig i en el calibratge dels instruments de mesura utilitzats), hem fet un registre fotocronològic de totes les accions i activitats realitzades en el projecte general (juntament amb dos companys més), que s’inclou com a annex. Això ens ha permès disposar de documents de consulta ràpida per aprendre dels estudis previs sense haver de repetir els ja realitzats. D’aquesta manera, el projecte pot anar avançant sobre una base sòlida, amb la participació de tots els alumnes que en formen part.

La pèrdua de pes global durant tota la hibernació és sensiblement més acusada en les tortugues juvenils que en les adultes; s’aventura la hipòtesi que la causa d’aquesta diferència pugui estar relacionada amb una relació superfície/volum més desfavorable per retenir l’aigua en les juvenils.

Pel que fa a l’objectiu principal del treball, que era estudiar si realment es poden detectar recuperacions de pes durant el procés d’hibernació en exemplars juvenils de tortuga mediterrània, hem pogut comprovar que la majoria de les tortugues juvenils experimenten una petita recuperació de pes (o bé una frenada de la pèrdua general) en algun moment puntual de la hibernació. Aquestes recuperacions, sempre posteriors a dies de pluja, només s’aprecien durant la primera meitat de la hibernació.

Sembla, doncs, que les tortugues juvenils també mostren certa capacitat de recuperació de pes relacionada amb un augment dels nivells ambientals d’humitat, però no la poden mantenir durant tota la hibernació.


Compartiu aquest projecte