Treballs premiats

Regulació emocional en la infància

Regulació emocional en la infància

Detall

Àmbit temàtic: PSICOLOGIA I PSICOFISIOLOGIA
Edició: Premiats 2015

Centre: Col·legi Sagrada Família, Gavà
Autora: Helma Martínez Hermoso
Nivell educatiu: 2n de batxillerat
Tutora: Inma Moreso Vázquez

 

Objectius:

Un cop vaig tenir clar el tema del meu treball de recerca, em vaig plantejar com a objectiu primordial contemplar les estratègies de regulació emocional a l’aula d’Educació Infantil i en l’àmbit familiar i, d’aquesta manera, analitzar els beneficis de posar-les en pràctica. També volia esbrinar quines persones estan vinculades a la transmissió de la regulació emocional en l’etapa d’Educació Infantil (3-5 anys), i a quina edat és bo començar a ensenyar als nens tècniques sobre el control de les seves emocions. Un altre dels objectius que em vaig proposar, en començar aquest treball, era saber si és possible canviar la conducta d’un nen a través de les activitats d’educació emocional i si els nens o adults serien més feliços si incorporessin aquestes dinàmiques de manera regular en el seu dia a dia.
Finalment, també volia fer alguna pràctica que em permetés experimentar, en primera persona, quines estratègies s’utilitzen en l’àmbit escolar i com es comporten els nens que han treballat durant dos anys activitats relacionades amb el control de les seves emocions.

 

Metodologia:

Per assolir els objectius que m’havia proposat, vaig decidir estructurar el meu treball de la següent manera:
En primer lloc, vaig decidir concretar una part, més teòrica, que definís els conceptes: intel·ligència emocional, educació emocional (considerant les seves cinc competències: consciència emocional, regulació emocional, autonomia emocional, habilitats socials i competències per a la vida i el benestar) i regulació emocional.
A més, en aquesta part, també vaig explicar les estratègies més eficaces (conte, música, titelles, joc, relaxació i respiració), que es poden utilitzar a l’aula i a casa.
Pel que fa a la part pràctica del meu treball, està dividida en tres grans blocs:

  • La gravació d’un vídeo a l’aula d’Educació Infantil de P4-B del col·legi Sagrada Família de Gavà.
  • Realització d’uns exercicis de conscienciació i regulació emocional, amb els nens de cinc anys del casal d’estiu (Casal de ‘Infobaix’).
  • Entrevistes a Mari Luz Guerrero, professora d’Educació Infantil i Fina Durán, professora d’Educació Primària del col·legi Sagrada Família de Gavà.

 

Conclusions:

Després d’haver realitzat la investigació necessària puc afirmar amb rotunditat que la regulació emocional no és només una qüestió de nens i que no només es posa en pràctica a l’aula d’Educació Infantil, sinó que és la base per poder tenir un major benestar en el nostre dia a dia. Per això, hauria de ser una matèria més en la nostra vida, tant en l’àmbit educatiu, professional com familiar. Amb això, aconseguiríem ser més feliços i sabríem afrontar els problemes amb una actitud més positiva.
A més, puc confirmar que la regulació emocional és un concepte molt innovador i alhora desconegut, però no per manca d’informació, sinó perquè no estem prou conscienciats de la importància i beneficis que suposa saber regular correctament les nostres emocions.
Finalment, si hagués de resumir en una frase pròpia tota la feina que he realitzat seria: ‘Davant d’una emoció negativa, compta fins a deu, reflexiona i busca la solució més apropiada’.


Compartiu aquest projecte