Treballs premiats

Resolució robotitzada del cub de Rubik

Resolució robotitzada del cub de Rubik

Detall

Àmbit temàtic: ENGINYERIA I ARQUITECTURA
Edició: Premiats 2015

Centre: Institut La Bisbal, La Bisbal D’Empordà
Autors: Roger Generoso Masos
Nivell educatiu: 2n de batxillerat
Tutors: Jorge Fanals Oriol

 

Objectius:

Ja fa bastants anys que vaig tenir el primer contacte amb el cub de Rubik i no m’ha deixat mai indiferent, ni em deixa de sorprendre avui en dia.
Tenint en compte els avantatges que aporten les noves tecnologies (el disseny i la impressió en 3D, l’electrònica, les APPs…) i la meva afició al cub, vaig decidir que l’objectiu bàsic del meu treball de recerca seria construir un robot que permetés fer tots els moviments possibles del cub de Rubik i, ¿per què no?, resoldre’l de manera totalment automàtica.
Uns altres objectius secundaris, si assolia el bàsic, van ser crear una aplicació per a Android per controlar el robot a distància mitjançant Bluetooth i dissenyar en 3D i imprimir totes les peces del robot amb impressora 3D.

 

Metodologia:

Per a la construcció del robot capaç de resoldre el cub de Rubik, vaig dividir el procés en 5 parts:
– Conèixer i entendre la mecànica del cub de Rubik i aprendre’n la seva notació.
– Construir una mecànica adequada per poder rotar correctament el cub en totes les direccions i sentits possibles.
– Dissenyar les peces del robot amb programari de disseny i modelat en 3D.
– Imprimir les peces amb una impressora 3D.
– Usar una placa PICAXE per coordinar els moviments del cub.
– Implementar un software per ordinador per escanejar i calcular les solucions.
– Crear una APP per a ‘Android’ per controlar el robot a distància a través de Bluetooth.
– Comprovar-ne el correcte funcionament una vegada ajuntades les tres tecnologies utilitzades pel projecte (electrònica i programació, disseny i impressió en 3D i creació d’una aplicació per a Android).

 

Conclusions:

Amb la realització del meu treball de recerca, he aconseguit construir una mecànica funcional i de baix cost que és capaç de moure totes les cares del cub en totes les seves direccions i sentits. D’aquesta manera, i sent controlat a distància a través de Bluetooth, aconseguim resoldre el cub de Rubik d’una manera totalment automàtica.
Val a dir que abans de començar el treball no tenia coneixement ampli de cap de les tres tecnologies que he usat (electrònica i programació, disseny i impressió en 3D i creació d’una aplicació per a Android), per tant, puc assegurar que amb ganes i molta dedicació he pogut arribar a assolir el meu objectiu bàsic: Construir un robot capaç de resoldre el cub de Rubik de manera automàtica.


Compartiu aquest projecte