Treballs premiats

Retrat d’una dona lliure, biografia intel·lectual de Josefa Contijoch i Pratdesaba

Retrat d’una dona lliure, biografia intel·lectual de Josefa Contijoch i Pratdesaba

Detall

Àmbit temàtic: FILOLOGIA/LINGÜÍSTICA/SOCIOLINGÜÍSTICA
Edició: Premiats 2014

Centre: Col·legi Sant Miquel dels Sants, Vic
Autora: Judit Mompín Sánchez
Nivell educatiu: 2n Batxillerat
Tutora: Maria Carme Codina Contijoch

 

PREMI REGINÓ (INSTITUT CATALÀ DE LES DONES)

 

Objectius:

Al llarg de l’elaboració de l’estudi es van delimitar uns objectius concrets ¿ja fossin principals o secundaris- que es pretenia acomplir per considerar que l’empresa havia estat exitosa. El primer d’ells i, de fet, la base de l’estudi, fou l’estructuració de la vida, obra i pensament d’una autora de llarga carrera literària i producció consolidada que no havia estat mai tractada des de la perspectiva biogràfica.
D’aquest objectiu principal se’n desgranaren d’altres d’àmbit més concret, els quals es citen a continuació:

  • Incorporació i ús del concepte biografia intel·lectual, basant-se en el model desenvolupat per Virginia Woolf, principal iniciadora d’aquest tipus d’obra.
  • Estudi i interpretació de l’obra poètica, narrativa, assagística i teatral de l’autora.
  • Recopilació de material inèdit d’aquesta (documents familiars, fotografies, etc.)
  • Elaboració d’un recull de premsa sobre l’escriptora i d’espais dedicats a ella.
  • Aprenentatge de noves tècniques narratives i tipologies textuals.

 

Metodologia:

Els procediments emprats a l’hora de realitzar l’estudi es poden dividir en cinc etapes principals.
En primer lloc trobem els antecedents teòrics, apartat en el qual es va estudiar amb deteniment el concepte de biografia intel·lectual a partir de lectures d’obres de Virginia Woolf i Pilar Godayol que formen part d’aquest gènere literari.
A continuació es va realitzar una lectura en profunditat de tota l’obra literària de Contijoch i d’articles i entrevistes sobre ella per tal de comprendre l’estil literari de l’autora i la posició d’aquesta en el panorama català.
En tercer lloc, es van entrevistar persones del seu àmbit més proper per aportar anècdotes vitals: Josefa en dues ocasions, familiars i amics.
Seguidament es va planificar i redactar la biografia amb la informació obtinguda i, finalment, es va procedir a confeccionar uns annexos al treball per complementar la informació de l’estudi i que comptaven amb material gràfic inèdit i un recull de premsa, entre d’altres.

 

Conclusions:

La voluntat de crear una autèntica biografia intel·lectual per part de Mompín comportà que <<Retrat d’una dona lliure>> no obeís als esquemes convencionals d’un estudi científic. Així doncs, una particularitat del treball és l’absència de conclusions, ja que l’alumna considerà que l’intent de sotmetre l’experiència vital, literària i filosòfica de Contijoch a un judici era un acte de demèrit cap a la poeta. Segons l’alumna, i recolzant-se també en les opinions de molts altres biògrafs, la voluntat d’una biografia intel·lectual no és realitzar una crítica del seu protagonista, sinó plasmar el seu perfil amb la major veracitat possible, rebutjant, doncs, la sentència. D’aquesta manera, Mompín s’ha adonat que la seva missió no era jutjar a l’escriptora, sinó intentar, amb la màxima cura i dedicació possible, traçar el delicat esbós d’una dona extraordinària.

 


Compartiu aquest projecte