Treballs premiats

RISIKOPRÄMIE

RISIKOPRÄMIE

Detall

Àmbit temàtic: ECONOMIA/SOCIOLOGIA/POLÍTICA
Edició: Premiats 2013

Àrea coneixement:    Economia Financera i Comptabilitat
Centre:    Escola L’Horitzó, Barcelona
Autor/s autora/es:    Guillem Arbós Arrese
Nivell educatiu:    3r ESO
Tutors/es:    Anna Miyjans Castellvi

Malgrat ser un treball que no acostumi a ser freqüent entre la gent de la meva edat espero que els hi pugui transmetre la importància que té aquesta variable en la nostra vida.
Faré un seguiment a la premsa durant quatre mesos de les notícies econòmiques més interessants que sorgeixin i després les analitzaré per treure unes conclusions a les meves hipòtesis.
També entrevistaré personalment alguns entesos o experts en el tema econòmic que vull tractar. Hipòtesi
1.    Les notícies econòmiques que explica la premsa poden influenciar l’evolució o involució i la resolució de la prima de risc?
2.    La prima de risc està relacionada amb l’Íbex35.
3.    El possible rescat tindrà un efecte positiu a la nostra economia.
4.    En quin punt de la crisi estem, a la rescissió o a la depressió?

Per seguir el mètode científic, vaig fer unes hipòtesi. En el marc teòric em vaig informar del significat del múltiples conceptes específics que embarca el àmbit en que està orientat el meu treball, d’aquesta manera poder treballar el marc pràctic d’una forma més còmode. Per poder treure unes conclusions de les meves hipòtesis, en el meu marc pràctic faré un seguiment durant 4 mesos, concretament des del 21 de setembre del 2012 fins al 21 de gener de 2013, de les notícies relacionades amb la crisi actual a Espanya i a Europa, sobre els avenços del possible rescat i la seva influència sobre la prima de risc i l’Íbex35. També portaré a terme una sèrie d’entrevistes a alguns especialistes o entesos en la matèria perquè puguin contestar-me un qüestionari relacionat amb aquest tema que prèviament hauré elaborat. Si no puc accedir directament a la persona entrevistada procuraré recórrer a les noves tecnologies, per exemple mails, perquè les responguin per escrit.Un altre punt d’aquest apartat és fer l’anàlisi i la interpretació dels gràfics en els quals es mostren les variacions de la prima de risc i l’Íbex35.Amb el tractament de tots i cadascun d’aquests punts miraré de corroborar o refutar les hipòtesis plantejades en l’apartat de la introducció general..

La prima de risc, un dels indicadors de la credibilitat d’un país, va arribar a tocar els 649 punts bàsics en la seva cotització al juliol del 2012. Això, amenaçava el finançament de l’Estat, mai abans del 1999 l’indicador havia arribat a aquest nivell. Com més alta és la prima de risc, menor és la confiança dels mercats internacionals vers l’economia espanyola.
Observant l’evolució de la prima de risc enregistrada en el marc pràctic he constatat que la seva tendència ha estat positiva. A finals de gener l’Estat espanyol és contemplat com un país solvent. Això no vol dir que aquesta tendència decreixent impliqui una millora en l’economia espanyola, perquè també influeixen, la taxa d’atur, el deute…
Les notícies econòmiques explicades a la premsa generen opinió que influencia en l’evolució o la involució de la prima de risc i aquesta genera confiança o desconfiança. Basant-me en les opinions del Sr. Costas i el Sr. Aymerich el possible rescat seria negatiu ja que el opinen que l’economia d’Espanya és massa gran per rescatar-la.
Al no haver una definició econòmica establerta del terme depressió és difícil dir en quin punt de la crisi estem, alguns especialistes diuen que ja estem a la depressió o una “depressió profunda” i d’altres continuen parlant de llarga recessió; jo, en la meva modesta opinió, crec que estem en camí de la depressió perquè encara que la prima de risc i l’Íbex35 indiquin una certa millora crec que no serà suficient per sortir de la crisi i tornarem a empitjorar a causa de la gran taxa d’atur, el major dèficit del país i de la persistència de valors negatius del PIB.


Compartiu aquest projecte