Treballs premiats

Robots, una aposta de futur?

Robots, una aposta de futur?

Detall

Àmbit temàtic: ENGINYERIA I ARQUITECTURA
Edició: Premiats 2012

Àrea: Enginyeria mecànica

Centre: Centre d’Estudis Gresol, Terrassa

Autors: Rosa Maria Singla Milà

Nivell educatiu: Quart d’ESO

Tutors: Laura Crespi Serrano, Josep Puy Juanico

 

Els objectius d’aquest treball són conèixer amb més profunditat el món dels robots, establir la importància que tenen en la nostra societat i, finalment, construir-ne un, amb totes les dificultats que això comporta.

Aquest treball es divideix en dues parts, una primera d’investigació i una segona de més pràctica. La primera la vaig dur a terme majoritàriament al col·legi. La informació està extreta bàsicament d’Internet però una part també procedeix de visites i de diaris. També ha passat una enquesta a diverses persones per aconseguir més opinions sobre el tema.

La segona és la creació i la programació d’un robot senzill per tenir una visió pròpia del tema tractat. No va ser una tasca difícil però sí molt laboriosa. Vaig necessitar paciència, ja que s’han de fer moltes proves per aconseguir el resultat final.

En resum, aquest treball de recerca no només comprèn una part d’investigació de la matèria, sinó també una part sobre mecànica.

Les conclusions que he obtingut amb el treball són:

– He pogut comprendre molt millor tot el món de la robòtica i la tecnologia, ja que m’ha empès a investigar sobre el seu origen i desenvolupament dins la història.

– He après a construir i programar un robot, amb molt bons resultats. Moltes vegades no ens plantegem com funciona una cosa, simplement sabem com s’engega i com s’apaga. La construcció del meu robot m’ha permès descobrir tot aquest procediment intern.

– He entès molt millor el que pensa tothom sobre aquest tema tan important. La majoria de persones ignora el grau de desenvolupament en què es troben els robots. Alguns ens ajuden a dur a terme tasques senzilles com les feines domèstiques, escriure, caminar… D’altres fan tasques més complexes com duplicar-se a si mateix, o els robots que hi ha en alguns hospitals, que poden arribar a operar.

– Aquests dispositius creats per l’home poden ser molt importants en un futur, fins i tot poden arribar a constituir-ne la base. La robòtica és un tema molt ampli i interessant que vull continuar investigant en el futur.


Compartiu aquest projecte