Treballs premiats

Satestrat: una experiència de grans altures

Satestrat: una experiència de grans altures

Detall

Àmbit temàtic: ENGINYERIA I ARQUITECTURA
Edició: Premiats 2014

Centre: Institut Pere Alsius i Torrent, Banyoles
Autors: Aleix Coma Busquets, Lluís Portella Costa
Nivell educatiu: 2n Batxillerat
Tutora: Fina Graboleda Poch

 

 

Objectius:

L’objectiu principal consistia en demostrar que l’exploració de l’espai proper amb mètodes de baix cost, és a l’abast de qualsevol persona i/o organització, així com la seva utilitat i potencialitat a l’hora de fer arribar la ciència a tothom (per la qual cosa vam crear una pàgina web, www.satestrat.com, en la qual anàvem publicant tots els progressos del projecte).
També vam plantejar una sèrie d’objectius secundaris els quals es poguessin realitzar amb els aparells que transportaria la sonda fins a la frontera de l’espai. Consistien en:

  1. Superar els 35.000 d’altitud, rècord aproximat d’alçada en sondes estratosfèriques de tipus ‘amateur’.
  2. Verificar, mitjançant els sensors de temperatura, l’existència de fluctuacions en la temperatura al començament de l’estratosfera, que indiquen la presència de grans concentracions d’ozó (l’anomenada ozonosfera).
  3. Obtenir imatges de la Terra des de les alçades, que permetessin distingir clarament la curvatura d’aquesta i la negror del cel.

 

Metodologia:

Per a la realització d’aquest treball hem seguit una sèrie de passos. Primerament, vàrem cercar per Internet informació sobre el tema en general. Consultant pàgines web d’altres projectes de sonda estratosfèrica que hi havia a nivell estatal, vàrem contactar primer amb en Jaime Ruíz Páez de la CHA.S.A (Chaminade Space Agency) i, més tard, amb l’Enrique Herrero de SonCube. Gràcies als consells de l’Enrique, vam determinar els components que necessitàvem per a la construcció i els vam comprar quasi bé tots a través d’Internet. Després d’haver resolt alguns problemes burocràtics respecte als enviaments, vam dur a terme la construcció durant els mesos de juny i juliol. Alhora vam contactar amb AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea) per tal que donessin el vistiplau al llançament. Finalment, un cop realitzat el vol, vàrem procedir a l’anàlisi de les dades obtingudes per determinar fins a quin punt s’havien complert els objectius inicials.

 

Conclusions:

Al llarg d’aquest treball hem intentat demostrar diferents aspectes en relació a les sondes estratosfèriques. El primer, i conseqüentment principal, era que el disseny, construcció, enviament i recuperació d’una sonda a l’estratosfera era factible. Un altre objectiu era, gràcies al vol d’aquesta sonda, demostrar un seguit de paràmetres físics: la temperatura a l’atmosfera fluctua, els vents a diferents alçades són canviants i provar l’existència de la capa d’ozó. Tots aquests objectius es van acomplir. Pel que fa a la sonda, la seva construcció va ser la part més llarga i de la qual n’hem tret més profit: hem après a treballar amb plaques Arduino, a soldar els diferents components electrònics, a dissenyar la sonda en comparació a altres projectes, a contactar amb experts en la matèria i a planificar el temps de treball, així com també fer una campanya de publicitat i de finançament.
Al principi del projecte, érem conscients de la nostra falta de coneixements, falta de contactes entesos en el tema, falta de recursos, etc. Però la barreja de voluntat, motivació, ambició, persistència i fe en nosaltres, va fer una suma quallada capaç d’esperonar-nos i fer-nos avançar. El conjunt de tot el que ens empenyia a tirar endavant, va derrotar totes les nostres mancances.
Només si ens arriscàvem a grans fracassos, podríem aconseguir grans èxits.


Compartiu aquest projecte