Treballs premiats

Seguretat Wi-Fi: és prou segura la teva xarxa Wi-Fi?

Seguretat Wi-Fi: és prou segura la teva xarxa Wi-Fi?

Detall

Àmbit temàtic: ENGINYERIA I ARQUITECTURA
Edició: Premiats 2012

Àrea: Tecnologia electrònica

Centre: Institut Príncep de Viana, Barcelona

Autors: Ali Muhammad Shiekh

Nivell educatiu: Segon de batxillerat

Tutors: María José Fernández Mostaza

Hipòtesis

1. Demostrar als usuaris de Wi-Fi que poden ser víctimes d’una expropiació.

2. Demostrar als usuaris de Wi-Fi que una persona aliena els pot causar perjudicis.

3. Desenvolupar un protocol per tenir una connexió Wi-Fi segura.

Procés i metodologia

1. Detecció de la poca seguretat de les xarxes Wi-Fi amb encriptació WEP.

2. Cerca d’informació per emmarcar la problemàtica i trobar-hi possibles solucions.

3. Disseny d’auditories que permetin als usuaris comprovar la seguretat de la seva xarxa Wi-Fi.

4. Disseny d’un protocol per actuar davant de les possibles vulnerabilitats que pot tenir la xarxa auditada.

5. Avaluació del protocol mitjançant un atac informàtic per detectar punts febles i millorar-los.

6. Redacció de la memòria i preparació de la presentació amb vídeos d’aprenentatge.

En general, els usuaris de xarxes Wi-Fi no són conscients de la vulnerabilitat d’aquestes xarxes. Per aquest motiu es proposa una auditoria que analitzi la seguretat i un protocol per proposar i implantar millores. Les xarxes Wi-Fi amb encriptació WEP són vulnerables a atacs informàtics però les xarxes amb encriptació WPA O WPA2 no ho són, per tant, és recomanable canviar l’encriptació en cas que tinguem encriptació WEP.

Com a recomanació general, la clau que establim ha de ser la més llarga possible amb una combinació de lletres majúscules i minúscules, i que no segueixi cap tipus d’algorisme. Una bona clau pot ser la que pensa l’usuari d’una manera aleatòria.


Compartiu aquest projecte