Treballs premiats

Simulem la química interestel·lar

Simulem la química interestel·lar

Detall

Àmbit temàtic: FÍSICA
Edició: Premiats 2015

Centre: Escola Sant Gervasi, Mollet del Vallès
Autores: Sofía Fernández Vicente, Marina de la Cruz Hernández
Nivell educatiu: 2n de batxillerat
Tutor: Manuel Segura Fernández

 

Objectius:

Els nostres objectius es divideixen en tres tipus: conceptuals, procedimentals i humans.
Entre els objectius conceptuals trobaríem: Tenir una idea més detallada de l’Univers,descobrir quin tipus de reaccions es donen a l’espai i aprendre les teories de l’origen de la vida.
Els objectius procedimentals serien: simular reaccions astroquímiques amb el programa Gaussview, el qual utilitza models basats en càlculs de química quàntica i obtenir dades de les reaccions que hem simulat: energies de reacció, barreres d’energia, geometria d’optimització, etc.
Per acabar, els objectius humans serien: saber treballar en grup, saber dur a terme i organitzar-nos per fer un treball de recerca, respectar l’opinió i tenir confiança en el nostre company.

 

Metodologia:

– Part teòrica:
Vam buscar informació en llibres i pàgines web d’on vam descarregar i imprimir articles, entrevistes i PDF’s; també vam decidir enviar un correu a experts en la matèria, alguns d’aquests van respondre enviant-nos informació molt útil pel nostre projecte. Vam seleccionar i sintetitzar la informació, per tal d’introduir-la a l’estructura del nostre treball.
– Part pràctica:
Mitjançant l’utilització del programa Gaussview vam realitzar una sèrie de simulacions computacionals, les quals consistien en formar a partir de dos reactius principals, el producte inicial més estable i a partir d’aquest obtenir molècules cada cop més complexes amb diferents hidrogenacions. Posteriorment, vam voler comprovar la influència que pot tenir una molècula d’aigua. També vam utilitzar el programa Gaussian, el qual ens va servir per realitzar els càlculs pertinents.

 

Conclusions:

Podem concloure que l’astroquímica és un tema de gran complexitat encara que nosaltres hem assolit el millor possible els nostres objectius inicials; tant humans, conceptuals com procedimentals.
L’astroquímica és una ciència que està vivint una revolució gràcies als avenços tecnològics, com la constant millora de la instrumentació aeronàutica, la sensibilitat de detecció dels telescopis i satèl·lits, de l’experimentació més elaborada i del gran increment en la potència computacional. Aquest desenvolupament també és gràcies a la col·laboració entre diferents àmbits científics amb equips interdisciplinaris, per tal d’entendre l’Univers i la seva química com una de les finalitats de tota ciència possible.
Hem pogut veure la gran riquesa en molècules simples, precursors biològics i d’altres molècules més complexes trobades al medi interestel·lar com els ful·lerens. Els processos astroquímics que poden donar-se a qualsevol lloc de l’Univers tingueren un paper rellevant en l’origen de la vida en una terra primitiva.
Hem comprovat la utilitat de la química computacional, realitzant simulacions de processos astroquímics i analitzant-los, veient així la influència del gel interestel·lar al medi.
Per tant, aquest treball ha estat una experiència molt enriquidora que ens ha permès veure la importància de la química computacional i adquirir més coneixement sobre l’Univers, veient així la complexitat d’aquest i que el que hem pogut aprendre no és ni una mínima part de tots els misteris que amaga.

 


Compartiu aquest projecte