Treballs premiats

Sistema de biblioteca intel·ligent, amb ajuda per a la localització automàtica de llibres

Sistema de biblioteca intel·ligent, amb ajuda per a la localització automàtica de llibres

Detall

Àmbit temàtic: ENGINYERIA I ARQUITECTURA
Edició: Premiats 2015

Centre: Institut Lluís Domènech i Montaner, Canet de Mar
Autor: Albert Gonzalez Celda
Nivell educatiu: 4t d’ESO
Tutors: Enric Abadal Maestro, Francesc Garofano Montoro


Compartiu aquest projecte

Objectius

Els objectius principals d’aquest projecte de recerca de 4t d’ESO són els següents:

  • Utilitzar les noves tecnologies digitals com a creació de coneixement.
  • Dissenyar, desenvolupar i implementar una aplicació pràctica de baix cost (original, creativa i útil) d’un sistema intel·ligent robotitzat, basat en una placa microcontroladora Arduino (econòmica i universal), de programari lliure.
  • Promoure la creativitat, la inventiva, l’emprenedoria i la posada en pràctica d’idees per part de l’alumnat.
  • Fomentar l’excel·lència acadèmica i l’esperit científic i tecnològic de l’alumnat d’ESO.

Metodologia

Aquest projecte de recerca s’ha desenvolupat aplicant les fases del procés tecnològic. S’ha procurat utilitzar metodologies actives basades en la implicació de l’alumnat en l’experimentació i en el desenvolupament de projectes que reforcin la importància del treball experimental i pràctic en la creació de coneixement i l’aprenentatge basat en projectes. En resum, una metodologia de treball de recerca que promogui l’esperit científic i tecnològic de l’alumnat, així com fomentar la seva autonomia, iniciativa, creativitat, inventiva i emprenedoria.
El projecte consta, bàsicament, de dues parts:

  • La construcció de la part física: plataforma robotitzada, motors, punter làser, llibreria, etc.
  • El programari, és a dir, l’elaboració del programa informàtic que controla tot el sistema.

Conclusions

Analitzat globalment, el projecte seria una versió molt reduïda i simplificada d’un sistema de ‘realitat augmentada espacial’, atès que projecta informació sobre el món físic, en el nostre cas una biblioteca de llibres.
El projecte i el prototip desenvolupats, de baix cost, demostren l’originalitat i la viabilitat real d’aquesta aplicació en diferents àmbits. A més conjuga tecnologies digitals, electrònica, informàtica, robòtica, automàtica…
Tanmateix, perquè resultés molt més útil i eficient, aquest sistema podria incorporar millores d’ampliació, com ara un procés de calibratge automàtic (ara és manual), l’automatització del procés de captura de la posició dels llibres (o de qualsevol altre objecte) o l’actualització automàtica de la base de dades.
De la mateixa manera que s’ha projectat un punter làser des d’un punt fix, es podrien il·luminar leds instal·lats sobre la llibreria, o fins i tot dirigir un braç robotitzat per cercar i recollir el llibre triat.