Treballs premiats

Sleep, Teens and Blue Screens Research into the Sleep Patterns of 16 to 17-year-old Students and How They Are Affected by Exposure to Mobile Phone Screens

Sleep, Teens and Blue Screens Research into the Sleep Patterns of 16 to 17-year-old Students and How They Are Affected by Exposure to Mobile Phone Screens

Detall

Àmbit temàtic: MEDICINA
Edició: Premiats 2017

Centre: Institut Eugeni Xammar, l’Ametlla del Vallès
Autor/s autora/es: Noemí Reid –
Nivell educatiu: Segon de batxillerat
Tutors/es: Núria Ribas Olmeda


Compartiu aquest projecte

Objectius

Es van plantejar cinc objectius per aquest treball de recerca. En primer lloc, analitzar la son com un tot, els mecanismes que el regulen i els factors que l’afecten. En segon lloc, analitzar els efectes de la privació de son. El tercer i principal objectiu del treball era estudiar els efectes de la llum blava i de l’ús cada cop major de les noves tecnologies sobre la son dels adolescents. El quart objectiu era comprovar(per validar o refutar) la hipòtesi plantejada al principi de la recerca, que era la següent: ‘Si un adolescent passa més de 50 minuts amb el mòbil abans d’anar a dormir, llavors dormirà menys profundament que un que no ha passat aquest temps exposat a llum blava artificial’. Per últim, el cinquè objectiu: determinar si les applicacions que registren la son, utilitzades per l’experiment, eren fonts fiables de dades científiques i si es poden utilitzar en la recerca científica.

Metodologia

La metodologia del treball queda explicada al marc pràctic de la memòria escrita. En ell s’explica l’experiment dut a terme per determinar la validesa de la hipòtesi. Els estudiants de 2n batxillerat van descarregar-se les aplicacions de mòbil, i van omplir un qüestionari general sobre l’estil de vida que portaven (sobre qüesions d’alimentació i esport). Llavors, furant quatre nits van utilitzar l’app per registrar la seva son, i van omplir els qüestionaris específics cada nit (sobre el temps que havien passat davant una pantalla, i si havien près alguna substància que els alterés la son). Les aplicacions van crear gràfiques per a cada nit, que els estudiants van enviar a l’autora a través de WhatsApp, ja que era la forma més pràctica i ràpida d’obtenir els resultats. Tota la informació dels questionaris va ser contrastada de manera detallada amb la informació proporcionada per les aplicacions, i es van elaborar diverses gràfiques. És a partir d’aquestes que es van treure les conclusions del treball de recerca.
Quant a la metodologia del marc teòric, en tot moment es citen les fonts bibliogràfiques consultades per a la recerca, i la memòria escrita està redactada conforme a l’estructura determinada prèviament, per tal de seguir un ordre coherent, centrant el focus d’interès en el quart apartat sobre la llum blava i els seus efectes.

Conclusions

Les conclusions centrals del treball s’estructuren en quatre apartats. En primer lloc, en relació amb les aplicacions de mòbil, vam concloure que no eren científicament fiables, degut a la mancança de correlació entre les dades que oferien i la d’altres mètodes més sofisticats, com l’electroencefalografia. El segon apartat raona que la pròpia percepció de la son no sempre és acurada, i que l’element de subjectivitat de l’experiència possiblement va afectar els resultats.
El tercer apartat presenta conclusions esperades, però que no obstant s’havien de demostrar. Primer, la quantitat de temps que una persona passa al llit directament impacta la seva profunditat de son, i segon, l’hora d’anar a dormir també impacta tant la qualitat com la quantitat de son (temps dormit) que tindrà. Aquestes van ser les correlacions principals obtingudes.
Finalment, les conclusions més inesperades i, per tant, més interessants de la recerca es troben en el quart apartat, i tenen relació amb l’impacte de la llum blava sobre la son: l’ojecte central d’estudi. Sorprenentment, les pantalles més utilitzades pels adolescents no eren els mòbils, els més estudiats per l’experiment, sinó d’altres com iPads, kindles, ordinadors… És un aspecte important a tenir en compte per recerques posteriors. I finalment, es va trobar que un 63% dels estudiants passen més de 60 minuts exposats a llum blava abans d’anar a dormir, i per tant tenen molta menys qualitat de son. A més, no en som conscients, d’aquest dany, i atribuim la poca qualitat de son a altres causes.