Treballs premiats

Sobrepès i obesitat a l’escola

Sobrepès i obesitat a l’escola

Detall

Àmbit temàtic: MEDICINA
Edició: Premiats 2016

Centre: Col·legi Vedruna Sagrat Cor de Jesús, Tarragona
Autor/s autora/es: Núria Brey Cuadras
Nivell educatiu: Segon de batxillerat
Tutors/es: Montserrat Gispert Bardolet


Compartiu aquest projecte

Objectius

L’objectiu d’aquest treball és determinar la prevalença de sobrepès i d’obesitat entre els alumnes del col·legi Vedruna Sagrat Cor de Tarragona. A més, també es pretén conèixer els hàbits de vida dels escolars, comparar els resultats obtinguts amb altres estudis d’àmbit nacional i internacional i proposar, si cal, mesures correctores.

Metodologia

Es va iniciar el treball cercant informació al web de l’OMS, per tal d’obtenir informació sobre l’obesitat i el sobrepès.
Es van pesar i mesurar els alumnes de 3r i 6è de Primària i de 3r i 4t d’ESO. Els instruments utilitzats van ser: Altímetre d’ús mèdic i Balança. Les mesures es van dur a terme seguint el procediment que marquen els Centros para el Control y Prevención de Enfermedades.
També es van dur a terme dos models d’enquesta diferents, un per a Primària i un per ESO, amb unes 20 preguntes sobre els estils de vida dels alumnes.
A partir de les mesures del pes i l’alçada es va calcular l’Índex de Massa Corporal (IMC). Per interpretar-lo es va seguir el criteri de l’OMS.
Després es van creuar els resultats obtinguts de les classificacions de l’IMC amb els resultats obtinguts per a cadascuna de les preguntes de les enquestes, per trobar possibles relacions entre pes i hàbits dels alumnes.
També es van revisar els menús del menjador de l’escola per comprovar si se seguien les recomanacions de les guies d’alimentació saludable. D’altra banda, es van contrastar els resultats amb altres estudis fets al Camp de Tarragona. Finalment, es va entrevistar una nutricionista i un pediatre.

Conclusions

Entre 2 i 4 de cada 10 alumnes de la població estudiada presenten excés de pes, essent els valors més elevats els de Primària (25 % de sobrepès i 15 % d’obesitat) i els més baixos els d’ESO. Per sexes, els nens són els que presenten més excés de pes en tots els cursos. A més, a ESO s’ha observat que una petita part dels alumnes presenta baix pes.
Aquesta elevada prevalença obtinguda a Primària és similar als resultats que mostra l’estudi ALADINO dut a terme amb escolars d’Espanya. D’altra banda, és superior als valors mostrats en la darrera Enquesta de Salut de Catalunya pel que fa a Primària, però lleugerament inferior en els cursos d’ESO.
Es pot establir una relació directa entre el sobrepès i l’obesitat i els hàbits no saludables dels alumnes. El fet de dinar al col·legi no augmenta l’excés de pes.
D’altra banda, un resultat preocupant és que 2 de cada 10 estudiants d’ESO estan descontents amb el seu pes, mostrant una manca d’acceptació de la seva pròpia imatge.
Per tot això, s’encoratja l’administració local i els col·legis a dur a terme un programa per reduir l’excés de pes dels alumnes, tal com ja s’està fent en altres municipis més petits del Camp de Tarragona.