Treballs premiats

SOCIETAT I ALZHEIMER: Comparativa entre els resultats de diferents proves que potencien la cognitivitat i l’estat físic entre persones sanes i afectades per l’Alzheimer

SOCIETAT I ALZHEIMER: Comparativa entre els resultats de diferents proves que potencien la cognitivitat i l’estat físic entre persones sanes i afectades per l’Alzheimer

Detall

Àmbit temàtic: ECONOMIA, SOCIOLOGIA I POLÍTICA
Edició: Premiats 2016

Centre: Institut Carles Vallbona, Granollers
Autor/s autora/es: Mar Hidalgo Baz
Nivell educatiu: Segon de batxillerat
Tutors/es: Ivan Nadal Latorre


Compartiu aquest projecte

Objectius

Els objectius de treball estan ordenats en funció dels procediments a realitzar durant tot el projecte. Per tant, són els següents:
– Observar com afecta la malaltia a les persones de l’entorn del malalt afectat per l’Alzheimer. El suport d’aquest es fonamental de cara a valorar la qualitat de vida d’aquestes persones; per tant, el fet d’aquesta observació permetrà saber fins a quin punt és important les relacions entorn-malalt/a.
– Realitzar diferents proves a persones afectades amb la malaltia i a persones no afectades i comparar els resultats obtinguts. La comparació d’aquestes dues proves es la base per a poder determinar el grau d’Alzheimer que pateix l’afectat.
– Observar l’evolució de la malaltia a la persona amb Alzheimer al llarg de la seva vida. Des de que és diagnosticada fins al final. D’aquesta manera es poden observar tots els processos que ha de passar el malalt, i en quina fase de la malaltia s’ha aturat aquest procés.
– Determinar si hi ha alguna manera de prevenir o aturar la malaltia. Mitjançant l’estudi de nous fàrmacs es podria determinar si hi es podrà trobar alguna mena de cura contra aquesta malaltia en el futur.

Metodologia

Materials
Comuns: fulls de camp per a cada prova, bolígraf, cronòmetre i voluntaris.
Específics:
E1 RELLOTGE.
E2 MEMORY: 10 parells d’imatges.
E3 FRASES: papers amb imatges i noms.
E4 ENCADENADES: papers amb frases.
E5 MATEMÀT.: cartolina DIN A3, velcro, cartes, bolígraf per pissarra blanca.
Test MINI-MENTAL.: test homologat.
Metodologia
E1: dibuixar un rellotge. Valoració en 4 punts. Els errors resten per a la suma total.
E2: parelles de cartes (dibuix-nom) a unir. Cada parella suma fins els 10 punts.
E3: encadenar 10 fragments d’una mateixa frase. Dificultat creixent pel nombre de paraules de les frases.
E4: formar tres frases diferents, de més a menys dificultat. La primera té un ordre de 5 paraules, la segona de 10, i la tercera de 15 paraules.
E5: es posen a prova els coneixements matemàtics del malalt. Està dividida en tres diferents (suma/resta, suma de dibuixos i suma/resta aleatòria), amb dificultat creixent de les operacions.

Conclusions

-Els nivells d’atenció dels pacients són un factor important ja que la seva capacitat de concentració és baixa i has de tenir actitud activa a l’hora de realitzar les proves. En el cas d’haver de llegir i relacionar la lectura amb la comprensió ha estat impossible, ja que tot i tenir un baix grau d’Alzheiemer, no poden dur a terme aquesta acció. Finalment, amb el que respecta a les altres proves, es pot afirmar que seran claus per analitzar els resultats i poder comparar-los amb els de les persones sanes.
– La malaltia de l’Alzheimer és molt important per a la nostra societat, i avui en dia hi han molts col·lectius treballant per a vèncer aquesta, de manera que la col·laboració amb aquestes entitats seria vital per a ajudar a derrotar-la, perquè enlloc està escrit que hagi de ser invencible. Per a aquesta raó s’està treballant dur per part de moltes associacions que volen actuar a favor de l’Alzheimer, i de la millor manera possible.