Treballs premiats

Són convergents els indicadors biològics i els paràmetres fisicoquímics?

Són convergents els indicadors biològics i els paràmetres fisicoquímics?

Detall

Àmbit temàtic: BIOLOGIA GENERAL/ZOOLOGIA/BOTÀNICA
Edició: Premiats 2012

Àrea:  Ecologia

Centre: Col·legi Bell-lloc del Pla, Girona

Autors: Adrià Font Calvarons

Nivell educatiu: Segon de batxillerat

Tutors: Manel Montoliu Bargalló

 

L’objectiu primer d’aquest treball és respondre a les qüestions del resum en un marc teòric, comparant els indicadors biològics i els paràmetres fisicoquímics i estudiant els avantatges i els inconvenients que cada un presenta. Un segon objectiu és l’estudi, pròpiament dit, de la qualitat de l’aigua del curs alt del Ter en un marc pràctic (sobre el qual es basen les qüestions teòriques).

Les metodologies utilitzades són les següents: per una banda, un índex biològic (IBMWP) basat en els macroinvertebrats. Consisteix a capturar i identificar les famílies presents en un punt i, depenent de les famílies presents o no presents, s’obté un resultat en forma de puntuació. Per altra banda, un índex fisicoquímic (ISQA) fonamentat en una sèrie de paràmetres inclosos en la fórmula ISQA = T ¿ (A + B + C + D). En aquesta fórmula cada lletra és un paràmetre que s’ha de calcular (per exemple A és oxidabilitat al permanganat). Un cop fet el càlcul s’aconsegueix un resultat en forma de puntuació.

Els resultats aconseguits en forma de puntuació són la qualitat de l’aigua del curs alt del Ter. I a partir d’aquest resultats, les conclusions més immediates són el nivell de qualitat de l’aigua del curs alt del Ter. A grans trets, l’aigua del curs alt del Ter és bona.

Altres conclusions, de caràcter teòric, donen resposta a les preguntes formulades anteriorment. La conclusió última d’aquest treball és que cada tipus d’indicador (biològic i fisicoquímic) té uns punts forts i uns defectes, i que si els combinem podem descobrir aquests defectes. Així, combinant els dos mètodes arribem a maneres encara més eficaces de calcular la qualitat de l’aigua.


Compartiu aquest projecte