Treballs premiats

Són tots els càncers de mama iguals?

Són tots els càncers de mama iguals?

Detall

Àmbit temàtic: BIOLOGIA GENERAL
Edició: Premiats 2015

Centre: Institut de Sant Just Desvern, Sant Just Desvern
Autora: Neus Herranz Lozano
Nivell educatiu: 2n de batxillerat
Tutora: Margarita Soriano Lasheras

 

Objectius:

L’objectiu que s’ha intentat satisfer en aquest treball és respondre les següents qüestions:

  • El càncer de mama és un càncer molt heterogeni, quines són les diferències entre els diferents tipus?
  • Hi ha tipus de càncer de mama més agressius i invasius que d’altres?

A banda de poder respondre aquestes preguntes, el treball té com a principal voluntat ampliar el coneixement sobre el tema a l’hora que s’intenta corroborar una sèrie d’hipòtesis plantejades abans de procedir amb la part experimental i la feina al laboratori.

 

Metodologia:

Al voltant del marc teòric, les hipòtesis que s’han proposat pels objectius anteriors són:

  1. Potser les cèl·lules tipus ER- són més agressives que les tipus ER+.
  2. Probablement les cèl·lules tipus ER- proliferen més i més de pressa que les tipus ER+.
  3. És possible que les cèl·lules tipus ER- siguin més invasives (capacitat de fer metàstasi) que les ER+.
  4. Potser les cèl·lules mare del càncer (BCSC) d’ER- generen més mamosferes que les d’ER+.

Aquestes hipòtesis foren corroborades i discutides després d’haver realitzat un treball experimental. Principalment en aquest treball de recerca volia aproximar-me a món de la recerca d’una forma entretinguda. El fet d’haver de fer el treball era una genial excusa per poder entrar dins d’un laboratori i veure la forma de funcionar dels investigadors.

Per tal de poder complir els objectius del treball i verificar-ne o no les hipòtesis es va fer primer de tot una recerca teòrica. Un cop es disposà d’un mínim coneixement de l’àrea es procedí a dur a terme una sèrie de tècniques de laboratori per tal d’intentar conèixer millor el comportament de 4 línies cel·lulars de dos tipus de càncer de mama. Concretament, dues d’ER-: MDA-MB-231 i CN37 i dues d’ER+: MCF-7 i ZR-75-1. Es varen realitzar assajos de proliferació in vitro en adhesió en placa i en matrigel 3D; es varen generar mamosferes per tal d’observar-ne la morfologia com per fer-ne un comptatge; es va realitzar una qPCR per estudiar els nivells d’expressió gènica de diferents gens involucrats en la metàstasi; es va realitzar també un FACS per tal de comptar el tant per cert de població dins de les nostres línies cel·lulars amb un determinat fenotip involucrat en la proliferació tumoral.

 

Conclusions:

Després d’haver interpretat els resultats obtinguts, es va arribar a unes conclusions que responien les hipòtesis plantejades.
S’ha vist que el càncer de mama és un càncer molt heterogeni i, segons el tipus de càncer de mama, el resultat clínic de la patologia és molt diferent. Mitjançant assajos de proliferació, invasió i iniciació tumoral in vitro s’ha demostrat que existeixen aquestes diferències entre dos tipus de càncer de mama, concretament entre ER- i ER+. S’ha demostrat que les cèl·lules tipus ER- són més agressives, proliferatives i metastàtiques que les ER+ a l’ésser més mesenquimals a nivell d’expressió gènica, al presentar una morfologia més metastàtica, al tenir un major percentatge de marcadors d’iniciació tumoral i a l’ésser més invasives mitjançant un assaig funcional in vitro.


Compartiu aquest projecte