Treballs premiats

Té l’escherichia coli un paper en la celiaquia?

Té l’escherichia coli un paper en la celiaquia?

Detall

Àmbit temàtic: BIOLOGIA GENERAL
Edició: Premiats 2013

Àrea coneixement:    Immunologia
Centre:    Institut de Santa Coloma de Farners, Santa Coloma de Farners
Autor/s autora/es:    Erola Pons Wendenburg
Nivell educatiu:    2n Batxillerat
Tutors/es:    Anna Sàbat Mir

Un dels objectius era familiaritzar-me amb el laboratori de microbiologia, preparant cultius cel•lulars i bacterians i manipulant-los. D’altra banda, pretenia aprendre sobre la flora intestinal i com influeixen els bacteris que en formen part en el desenvolupament de malalties de l’aparell digestiu. Per fer els experiments em baso en el que es coneix de l’AIEC, una varietat del bacteri Escherichia coli que se sap que és present en la flora intestinal dels malalts de Crohn, amb l’objectiu de veure si també és present en celíacs i poder-ne donar alguna explicació. La meva hipòtesi era que l’AIEC també seria present en celíacs perquè genèticament les E. coli d’uns pacients i els altres s’assemblen, però la comprovació final només es pot fer fenotípicament.

La primera part del treball és bibliogràfica, i vaig buscar informació sobre què és la flora intestinal, de què depèn, els bacteris que en formen part, la immunitat, algunes malalties digestives (malaltia de Crohn, colitis ulcerosa i celiaquia) i l’Escherichia coli, centrant-me sobretot en l’AIEC, una varietat d’aquest bacteri descobert recentment en malalts de Crohn.
Per a treballar correctament al laboratori vaig haver d’informar-me també sobre els aparells i les tècniques que s’hi utilitzen, i després vaig dur a terme l’experiment en laboratoris de la UdG (gràcies a la concessió del Jove Campus de Recerca i de la Beca Botet i Sisó). Vaig treballar sobre mostres bacterianes de pacients celíacs per veure si l’Escherichia coli que tenien era, o no, AIEC, basant-me en les seves capacitats d’adhesió i invasió de les cèl·lules intestinals. Vaig explorar les dades amb taules i gràfiques per observar possibles patrons. Finalment ja vaig extreure les conclusions de l’experiment i del treball en general.

Amb la realització d’aquest treball he après molt sobre com dur a terme experiments al laboratori i sobre la flora intestinal, els trastorns que s’hi produeixen i l’Escherichia coli, un bacteri del qual se’n sent molt a parlar però jo no en coneixia gairebé res.  D’altra banda, cal destacar que la hipòtesi inicial no s’ha confirmat, ja que no s’ha trobat l’AIEC en cap dels pacients celíacs, cosa que és raonable perquè no s’han pogut comparar els gens de virulència específics de l’AIEC perquè no es coneixen. Això pot ser positiu perquè descarta una problemàtica en els celíacs i pot ajudar a buscar millors tractaments per la malaltia de Crohn si s’acaba confirmant, en altres estudis amb altres malalties, que l’AIEC és específica del Crohn. Per continuar amb aquests estudis caldria utilitzar altres mostres més grans perquè la meva era molt reduïda i també fer un estudi genotípic de l’AIEC així que es coneguin els seus gens de virulència.


Compartiu aquest projecte