Treballs premiats

Teledetecció del blat de moro

Teledetecció del blat de moro

Detall

Àmbit temàtic: AGRICULTURA I VETERINÀRIA
Edició: Premiats 2015

Centre: Col·legi Episcopal Mare de Déu de l’Acadèmia, Lleida
Autora: Mar Ariza Sentís
Nivell educatiu: 2n de batxillerat
Tutor: Salvador Sol Felip

 

Objectius:

Els objectius principals del treball eren, per una banda, aconseguir crear un mapa de vigor i d’alçades del cultiu de diferents parcel·les experimentals de blat de moro a partir d’imatges multiespectrals adquirides per un dron. En segon lloc, analitzar la relació entre la dosi de nitrogen aplicada i els índex de vigor i alçada del cultiu en les parcel·les d’assaig.

 

Metodologia:

Aquest projecte es fonamenta en una base teòrica, cercada prèviament al treball de camp.
En comprendre el funcionament dels drons i les necessitats actuals de l’Agricultura de Precisió,s’inicia la part pràctica, que consta d’una estada a la finca de conreu, on es va enlairar el dron. Preses les fotografies i a través de la imatge obtinguda per l’empresa responsable del vol, es van analitzar les diferents variables i mitjançant un anàlisi estadístic, es va arribar a les conclusions.

 

Conclusions:

La conclusió principal d’aquest estudi és que el tractament N100Pu50 i el tractament N200Pu50 són els que donen els millors resultats en el desenvolupament del blat de moro segons el rànquing de tractaments obtinguts a partir dels índex NDVI i la resta de variables analitzades.
Durant el desenvolupament del treball s’ha vist que hi hauria una limitació: el fet de no relacionar els resultats obtinguts amb el rendiment del cultiu. Aquest problema és degut a que la campanya del blat de moro finalitza al novembre i aquest treball havia de ser presentat amb més antelació. Per aquest motiu no es coneix el benefici econòmic que suposaria el tractament N100Pu50 respecte del tractament N200Pu50, però utilitzant el preu del Kg de Nitrogen i el d’urea podem concloure que el tractament N200Pu50 costaria 90€ més per hectàrea que el tractament N100Pu50.


Compartiu aquest projecte