Treballs premiats

Telefonia i domòtica: un ecosistema tecnològic

Telefonia i domòtica: un ecosistema tecnològic

Detall

Àmbit temàtic: ENGINYERIA I ARQUITECTURA
Edició: Premiats 2012

Àrea: Enginyeria telemàtica

Centre: Institut de Deltebre, Deltebre

Autors: Arantxa Casanova Pagà

Nivell educatiu: Segon de batxillerat

Tutors: Albert Valldepérez Calbet

Utilitzaré un símil per explicar la fita a assolir: si un ecosistema és una totalitat que formen els organismes vius que interactuen entre ells i amb el medi, aleshores un ecosistema tecnològic és un conjunt de dispositius amb interconnexions necessàries. La peça més petita, el cargol més insignificant és imprescindible perquè tot funcioni.

La nostra societat tecnològica busca l’efectivitat pragmàtica i, sobretot, la comoditat. Molt aviat, deixarem d’abaixar les persianes o encendre els llums manualment. Vaig decidir elaborar un circuit controlat per telèfon mòbil o fix que tingués aplicacions domòtiques: buscant aquesta harmonia entre tots els components d’un circuit o de l’electrònica en si. A més a més, la unió de la telefonia amb la domòtica és una bona idea, ja que la telefonia funciona gairebé en qualsevol part del planeta. D’aquesta manera, no hi ha limitacions de distància a l’hora de fer funcionar un sistema. En definitiva, és una mirada a certs apartats de la telemàtica i de l’electrònica més pràctica que no pas teòrica.

La manera d’avançar amb rigor i ordre és el mètode experimental per dur a terme un projecte. Després d’haver-me fixat una meta, una idea, volia corroborar que era possible la realització material i temporal del tema prèviament acotat. Una vegada ja tenia clara la teoria i els esquemes calia posar-ho a la pràctica. Cada vegada que intentava materialitzar una fase sorgien impediments que modificaven els càlculs. Rectificar i innovar era l’única via per poder superar dues coses: que alguna cosa no funcionava i que la resposta no es trobava enlloc. Per tant, és un treball descriptiu i explicatiu que es basa en l’observació dels càlculs i de la teoria però principalment és el desenvolupament d’un projecte. Buscar solucions als problemes i millorar.

Progressar.

L’elaboració d’un circuit domòtic controlat per telèfon mòbil ha acabat complint les condicions inicials: que pogués apagar i encendre dispositius a distància. Tot i que he hagut de treballar molt, finalment he pogut donar la forma desitjada al circuit. Fent el treball he après molta electrònica, tant pràctica com teòrica, que era la meva motivació principal.

També he millorat la paciència i l’ordre amb un treball que no sabia exactament quant de temps m’ocuparia o si el podria dur a terme satisfactòriament, o del qual no sabia gairebé res al principi, fins i tot durant el muntatge del circuit, ja que sempre apareixien problemes inesperats. A més, també he hagut de classificar i triar la informació trobada per Internet, amb visió crítica, per tal que s’adeqüés a la part pràctica realitzada.

Tot i així, a causa de les limitacions de temps i coneixements he hagut d’acotar el treball. A partir del meu se’n poden desenvolupar molts d’altres, com el control de qualsevol aparell que no sigui domòtic per telèfon mòbil, per SMS o per Internet. A més, el meu propi treball es pot millorar, canviant el circuit integrat MT8870 per un PIC programable que dóna moltes més opcions de desenvolupament, afegint un codi de seguretat perquè no pugui trucar a la línia del circuit qualsevol persona o solucionant el problema que segons com truques, comunica i es penja automàticament.

Amb tots els pros i contres, m’he adonat que la frase «l’electrònica és un món» és completament certa. Hi ha tants components, tants codis, tantes maneres de connectar-los entre si, que tot és molt complex.


Compartiu aquest projecte