Treballs premiats

Teràpia regenerativa de l’infart cardíac. Estudi del creixement i la diferenciació de cèl·lules mare adultes del cor

Teràpia regenerativa de l’infart cardíac. Estudi del creixement i la diferenciació de cèl·lules mare adultes del cor

Detall

Àmbit temàtic: BIOLOGIA GENERAL
Edició: Premiats 2012

Àrea: Biologia cel·lular

Centre: Col·legi Sant Miquel dels Sants, Vic

Autors: Anna Calm Salvans

Nivell educatiu: Segon de batxillerat

Tutors: Enric Roca Sala

 

Objectius

–      Conèixer la fisiologia i el funcionament de les cèl·lules mare.

–      Estudiar la diferenciació de les cèl·lules mare cap a diferents grups cel·lulars del cos.

–      Descobrir la capacitat d’aquestes cèl·lules per crear un teixit totalment nou i, per tant, per ser candidates vàlides per a la regeneració de teixits.

–      Concretar la hipòtesi de quin tipus de cèl·lula mare del cor és la més adequada per curar un infart cardíac.

–      Fer un estudi sobre les diferents classes de medis de cultiu utilitzats tant per a la proliferació com per a la diferenciació de les cèl·lules mare en determinades cèl·lules del nostre organisme.

–      Fer una corba de creixement cel·lular.

–    Aprendre com s’ha de dur a terme el cultiu i el manteniment d’aquestes cèl·lules per mantenir-les indiferenciades.

 

La metodologia de l’experimentació efectuada es basa en els protocols per al cultiu de cèl·lules mare (inclosos en el CD addicional on consten els annexos del treball).

Els principals protocols utilitzats són: la sembra i el cultiu per una banda de les CMPC i, per l’altra, de les subATDPC i de les cardiacATDPC; la seva tripsinització a fi de proporcionar més espai per créixer i portar a terme les funcions vitals; la congelació i la descongelació de les cèl·lules amb l’objectiu de conservar-les i evitar-ne l’envelliment, i l’ús de medi normal de cultiu i de medi de congelació.

Tots aquests protocols, juntament amb els que regeixen el procediment, tant per a la realització de la corba de creixement com per a la diferenciació de les cèl·lules (inclosos en el mateix treball), han estat les eines indispensables per assolir el resultat final del treball.

Conclusions

–      En l’estudi experimental s’ha constatat que les CMPC (cèl·lules mare del teixit cardíac auricular) són les que tenen més velocitat de creixement. D’acord amb aquest criteri podrien ser les més adequades per a la teràpia regenerativa.

–      La vellesa de les cèl·lules en cultiu és un factor que modifica la seva velocitat de proliferació. Les cèl·lules més velles tindran una velocitat de creixement menor.

–      Les cardiacATDPC són el grup cel·lular amb menys velocitat de creixement.

–      La capacitat de diferenciació ens permet intuir el potencial cardiomiogènic que tindran els diferents grups cel·lulars.

–    Les subATDPC tenen la capacitat de diferenciar-se cap a adipòcits i osteòcits; són, doncs, les cèl·lules amb un potencial de diferenciació més elevat i, per tant, les més òptimes segons aquest criteri per a la regeneració cardíaca.

–    Les CMPC i les cardiacATDPC tenen només la capacitat de diferenciar-se cap a osteòcits, no són tan pluripotents com les subATDPC.


Compartiu aquest projecte