Treballs premiats

The Comedy of Errors. Creació d’una lectura adaptada

The Comedy of Errors. Creació d’una lectura adaptada

Detall

Àmbit temàtic: FILOLOGIA/LINGÜÍSTICA/SOCIOLINGÜÍSTICA
Edició: Premiats 2017

Centre: Institut Manuel Blancafort, La Garriga
Autor/s autora/es: Athenea Botey Riaza
Nivell educatiu: Segon de batxillerat
Tutors/es: Àlvar Garcia Soriano


Compartiu aquest projecte

Objectius

L’objectiu principal del meu treball és crear una lectura adaptada en anglès de l’obra The Comedy of Errors de William Shakespeare i comprovar la hipòtesi següent: L’adaptació realitzada és una eina educativa adequada per al nivell de comprensió lectora d’anglès dels alumnes de 1r d’ESO.
En segon lloc plantejo els següents objectius teòrics:
– Desenvolupar una metodologia pròpia per a realitzar una adaptació d’una obra en
idioma estranger per a un nivell determinat.
– Realitzar un ‘graded reader’ (lectura adaptada) a partir d’una obra de Shakespeare
que no hagués estat adaptada prèviament.
– Comprovar si la lectura adaptada anterior s’adequa al nivell de comprensió lectora
d’anglés dels alumnes de 1r d’ESO, mitjançant la lectura de l’adaptació i la
corresponent prova de comprensió i activitats relacionades.
– Millorar el nivell de comprensió lectora dels alumnes.
– Acostar la literatura anglesa als alumnes.
– Estimular el gust per la lectura en anglès.

Metodologia

En acabar l’adaptació, vaig dissenyar unes activitats de comprensió lectora que incloïen exercicis de vertader o fals, de relacionar, de completar espais buits, d’estil KET i altres de més lúdics (mots encreuats, sopes de lletres, laberints, etc).
A més, vaig complementar-ho amb uns dossiers sobre Shakespeare i les ciutats de Siracusa i Efes, on té lloc l’obra.
A continuació, comptant amb l’ajuda d’uns col·laboradors, vaig gravar l’àudio de la lectura de forma teatralitzada (amb diferents veus segons el personatge) i dues activitats de comprensió oral.
Finalment, vaig realitzar les il·lustracions per a cada capítol per facilitar la comprensió de la trama.
Feta ja la lectura adaptada, vaig dissenyar una prova de comprensió de l’obra. Seguidament, vaig passar a aplicar-ho a l’aula, comptant amb el suport de dues companyes i onze alumnes de 1r d’ESO.
Vam llegir l’obra i vam fer les activitats en un total de set sessions. En acabar, els vam passar la prova i una petita enquesta.

Conclusions

Tots els alumnes van ensortir-se’n prou bé a la prova.
Els coneixements de la trama i la gramàtica els havien assolit i van tenir molta facilitat per a comprendre el vocabulari. Únicament, van trobar certa dificultat a l’hora de distingir els personatges (a causa dels noms grecs i que els protagonistes fossin bessons).
A partir de les enquestes vam poder veure que en general els alumnes no van tenir grans dificultats i els hi va agradar prou l’activitat.
Segons els resultats de la prova i l’enquesta, podem dir que la hipòtesi inicial es compleix i que, per tant, la lectura realitzada és una eina educativa adient per al nivell dels alumnes de 1r d’ESO.
En aquest treball he après moltes coses diferents: la feina d’adaptació d’una obra en anglès amb els entrebancs que comporta; el disseny d’activitats i proves que permetin comprovar el grau d’assoliment dels coneixements per part dels alumnes; la tècnica de gravació i edició d’àudios i la il·lustració de llibres.
En conclusió, estic satisfeta amb el meu treball i m’agrada que durant el seu desenvolupament hagi pogut posar en pràctica habilitats lingüístiques, tècniques i artístiques.