Treballs premiats

The factors that influence duration of breastfeeding

The factors that influence duration of breastfeeding

Detall

Àmbit temàtic: MEDICINA
Edició: Premiats 2017

Centre: Escola Pia, Mataró
Autor/s autora/es: Martina Pérez Pellicer
Nivell educatiu: Segon de batxillerat
Tutors/es: Christine Schips


Compartiu aquest projecte

Objectius

a) Trobar la relació entre la intenció d’alletar abans que neixi el nadó i el temps durant el qual el nadó és alletat un cop ha nascut
b) Determinar els factors que influeixen en l’abandonament de l’alletament matern
c) Fer una comparació entre diferents països en relació amb el suport que cada país
proporciona a les mares lactants.
d) Esbrinar si una ràpida incorporació a la feina a temps complet pot tenir conseqüències negatives durant el procés de la lactància materna

Metodologia

Al llarg d’un període de deu mesos, he estat assistint gairebé tots els dijous de 15:30 a 17:30 a un Taller de lactància materna al CAP Ronda Prim de Mataró. Allà he pogut interactuar i aprendre de primera mà tots els inconvenients amb els quals les mares topen durant els primers mesos de lactància materna.
A més, he contactat amb 19 llevadores de 17 països diferents (Aràbia Saudita, la Xina, Argentina, Gàmbia, EUA…) les quals m’han proporcionat informació i opinions sobre la visió de la lactància materna culturalment i laboralment.
D’altra banda, tenint en compte la duració de la baixa per maternitat en els diferents països i el temps durant el qual la mitja de les dones alleten als seus fills, he pogut determinar quin efecte té el retorn a la feina sobre l’alletament.

Conclusions

Hi ha una disparitat a nivell mundial en baixes de maternitat (no sempre relacionada amb PIB del país), així com els períodes de lactància (fonamentalment sociocultural). Ni el nivell de despesa en sanitat, ni la taxa de natalitat suposen ni baixes maternals més prolongades ni períodes de lactància superiors. És per això que podem afirmar que existeix una relació entre un període mínim de lactància (apreciant-se un 40% de disminució quan la baixa de maternitat és inferior a les 16 setmanes) tot i així, les baixes maternals més prolongades no augmenten el període de lactància.
D’altra banda, els tres factors fonamentals que influeixen en l’alletament són:situacions de pobresa econòmica, factors socioculturals propis de l’individu i finalment un període mínim de permís de baixa per maternitat que s’estima entre 16 a 20 setmanes. Un nivell econòmic major directament no suposa un període de lactància més prolongada, així mateix una formació universitària tampoc.