Treballs premiats

The secret life of La Mitjana

The secret life of La Mitjana

Detall

Àmbit temàtic: BIOLOGIA GENERAL
Edició: Premiats 2017

Centre: Col·legi Episcopal Mare de Déu de l’Acadèmia, Lleida
Autor/s autora/es: Clara Coll Salvia
Nivell educatiu: Segon de batxillerat
Tutors/es: Maria Calvet Mir


Compartiu aquest projecte

Objectius

– Obtenir mostres d’aigua del Segre de diferents zones del parc de La Mitjana
– Observar-les al microscopi i grabar-ho
– Identificar els microorganismes i macroinvertebrats trobats i grabats a les mostres
– Crear un vídeo-catàleg a partir de la grabació

Metodologia

Primer es van recollir mostres d’aigua en pots de plàstic de diferents punts de La Mitjana, alguns amb més o menys vegetació i algues, d’altres amb més o menys corrent d’aigua.
Les mostres es van observar al microscopi i/o lupa binocular i es va grabar tot per a poder revisar-ho després i muntar el vídeo-catàleg.
Mitjançant claus dicotòmiques i pàgines web de microbiologia i d’organismes aquàtics es van identificar tots els microbis i macroinvertebrats grabats prèviament.
Finalment, amb el programa Sony Vegas Pro es va editar i crear el vídeo definitiu, es va disenyar la caràtula i es va grabar en un DVD.

Conclusions

En conclusió, va ser possible observar i grabar diferents organismes microscòpics trobats les mostres, i va ser possible identificar-los mitjançant els coneixements teòrics adquirits via recerca, comparació i claus dicotòmiques. Va ser possible crear i editar un vídeo-catàleg on es classifiquen els resultats per zona i subzona. En resum, respecte als microorganismes, es van trobar majoritàriament algues (diatomees, algues verdes filamentoses i euglenes), rotífers, i protozous variats (majoritàriament coleps). Pel que fa als macroinvertebrats, es van poder observar puces d’aigua, copèpodes i caragols aquàtics.