Treballs premiats

Un Bri d’Esperança. És possible la pau? Anàlisi del conflicte àrab-israelià

Un Bri d’Esperança. És possible la pau? Anàlisi del conflicte àrab-israelià

Detall

Àmbit temàtic: ECONOMIA/SOCIOLOGIA/POLÍTICA
Edició: Premiats 2017

Centre: Institut Manuel Blancafort, La Garriga
Autor/s autora/es: Jan Sobrevia Gago
Nivell educatiu: Segon de batxillerat
Tutors/es: Unai Doncel Reche


Compartiu aquest projecte

Objectius

L’objectiu del meu treball era aprendre i entendre el conflicte arab-israelià amb tota la seva complexitat i saber si és possible que algun dia la pau sigui una realitat i no una utopia. Era en definitiva investigar tots els aspectes i cares d’aquest conflicte: des de la seva història, passant per sionisme, per la geoestratègia, el procés de pau, l’actualitat o la configuració política i social d’Israel. Aquest era l’objectiu general. El treball, però,tenia objectius més concrets: Conèixer els mètodes d’anàlisi de discursos per saber si hi havia hagut una manipulació de les masses en la creció del conflicte en l’imaginari col·lectiu; conèixer les impliacions del conflicte en la vida quotidiana i en la vida dels afectats més enllà de l’explicació teòrica i finalment, proposar una possible via de solució del contenciós.

Metodologia

Pel que fa la metodologia, vaig llegir diferents llibres d’autors proisraelians i propalestins, per tal d’extreure’n un anàlisi crític de la veritable història del conflicte. A part de llegir, vaig analitzar l geoestratègia del conflicte, em vaig entrevistar a madrid amb la sra. Hamutal Rogel Fuchs, portaveu de l’ambaixada d’Israel, i amb el sr. Musa Amer Odeh, ambaixador palestí, a més de contactar per via electrònica amb la sra. Carmen Quintana, de la UNRWA. A més, he extret informació de les pàgines de la ONU, he analitzat resolucions, i he assistit a actes. Com a part important de la metodologia que he utilitzat, també he emprat l’anàlisi de discursos, per tal de determinar fins a quin punt es manipulen les masses i s’apel·la als seus sentiments des d’un bàndol, com des de l’altre. Així, he analitzat el discurs de David Ben Gurion quan va fer la proclamació d’independència d’Israel i un discurs pronunciat per Yasser Arafat a l’ONU. Finalment, i com a recull de tot el treball, he proposat, des d’un punt de vista humil i en cap cas pretenciós, mantenint-me sempre en la neutralitat, una possible via de solució del conflicte

Conclusions

Com a conclusió, vaig respondre a la pregunta inicial, que preguntava si era possible la pau. La meva resposta és que de possible ho és, però que no és probable. I aquesta conclusió, que per alguns experts en el conflicte pot semblar alarmant, encara que no nova, ja que són molts els autors que defensen que no és possible i que es difumina en un horitzó massa llunyà, es fonamenta en el següent:
No és probable perquè les visions amb les quals s’asseuen a les taules de negociacions, són excloents, inamovibles i incompatibles. La sola existència d’Israel ja és un problema i ja és un obstacle a l’hora de negociar. La pau no ha sigut possible, al meu parer, perquè tot i que hi ha hagut voluntat d’entesa, mai s’han fet sacrificis importants. I sobretot, no ha sigut possible, perquè mai s’ha negociat a un mateix nivell, cosa que és impossible i seria erroni, perquè culturalment, políticament, socialment, econòmicament, tecnològicament, etc. estan a un altre nivell.
Un dels factors que ha enterbolit l’anomenat procés de pau, a part del terrorisme i la violència, ha sigut el mateix procés, eternitzant negociacions i amb potències alienes al conflicte que han exercit de moderadors per satisfer els seus propis interessos. Per tant, la pau sembla avui tant lluny, com quan es va crear l’Estat d’Israel, el 1948.
Concloc aquest treball amb una nova pregunta, que tant pot ser aplicada a aquest conflicte com en altres: serà possible algun dia crear o defensar un estat sense que hi hagi d’haver morts, guerres, fam i horror?