Treballs premiats

Un habitatge sostenible per a un futur millor

Un habitatge sostenible per a un futur millor

Detall

Àmbit temàtic: ENGINYERIA I ARQUITECTURA
Edició: Premiats 2017

Centre: Institut El Morell, El Morell
Autor/s autora/es: Esther Fernández Grau
Nivell educatiu: Segon de batxillerat
Tutors/es: Amadeu Borges Fonoll


Compartiu aquest projecte

Objectius

Els principals objectius del meu projecte han estat els següents:
1. Descriure el procés tecnològic de l’habitatge, valorar les necessitats humanes que satisfà, així com les condicions d’habitabilitat.
2. Descriure les principals característiques dels habitatges ecològics.
3. Representar espais d’un habitatge, fent servir, si escau, eines de dibuix vectorial.
4. Calcular les mides d’un espai habitable, tant a partir d’un dibuix a escala com prenent les mides reals.
5. Identificar diferents tipus d’elements constructius i saber-ne la funció.
6. Relacionar els elements constructius amb els materials que utilitzen.
7. Valoració de l’estalvi de material: reciclatge, reutilització i economització i normes de seguretat.
8. Consienciar els joves que l’energia és un bé escàs i per això cal apostar pels mètodes per aprofitar-la millor.
9. Construir una maqueta per a poder-la presentar a l’exposició tecnològica.
10. Incorporar-hi l’ús d’un sistema elèctric eficient.

Metodologia

En la metodologia el primer que es va fer, es presentar el problema al meu tutor, i a partir d’allò que ja sabia i d’allò que no sabia vaig decidir que el meu treball seria sobre les cases bioclimàtiques, que sorgeix a partir d’un problema social rellevant com és l’estalvi i l’eficiència energètica i demostrar que es pot viure en un habitatge modern però alhora amb emissions zero.
Prèviament, a l’iniciar el projecte, vaig realitzar un estudi amb la cerca d’informació de les cases eco-sostenibles, i del seu anàlisi se’n va derivar la tipologia d’aquests habitatges, que ens serveix d’informació de partida.
També es realitza un estudi de l’entorn del nostre poble així com de la seva climatologia, aprofitant els recursos energètics del propi entorn per introduir-los en el disseny del nostre habitatge.
En la part electrònica, s’han introduït diversos sistemes domòtics en la maqueta mitjançant la plataforma Arduino.
En acabar, es construeix una maqueta a escala reproduint les conclusions que s’arriben en el treball, i així poder realitzar una avaluació constructiva del meu projecte.

Conclusions

Les principals conclusions amb les que he arribat al finalitzar el treball han estat que la majoria de sistemes disposen de preus elevats que malauradament no tothom pot accedir-hi, aquest seria el principal inconvenient d’aquestes energies. D’altra banda, actualment encara queda un llarg procés de millora dins d’aquest àmbit ja que no tothom està associat o coneix aquesta ‘vida ecològica’.