Treballs premiats

Un il·lustre desconegut: Francesc Madrid i Alier

Un il·lustre desconegut: Francesc Madrid i Alier

Detall

Àmbit temàtic: COMUNICACIÓ I INFORMACIÓ
Edició: Premiats 2013

Àrea: Periodisme

Centre: Institut Manuel Carrasco I Formiguera, Barcelona

Autors: Gemma Bayod Pastor

Nivell educatiu: 2n Batxillerat

Tutors: Francesc Pallàs Serra

 

Conèixer qui va ser en Francesc Madrid més enllà del nom i la mera biografia, és a dir, esbrinar com entenia el món i quin paper va exercir en l’àmbit periodístic i intel·lectual dels anys 30 del segle passat. D’altra banda, ell em serveix com a excusa per submergir-me en la Catalunya republicana, donant especial importància a la societat, la política i la cultura, de manera que  pugui desxifrar qui s’amaga darrere noms que ens sonen tan poc com el d’en Madrid (Amichatis, Lluís Capdevila, Manuel Fontdevila, Just Cabot…), però que van ser rellevants en la seva època. També vull descobrir què hi ha al darrere de publicacions com L’Esquella de la Torratxa, Mirador, La Campana de Gràcia, Nuevo Mundo i tantes altres amb què he topat al llarg de la investigació.

Primer de tot vaig intentar localitzar el màxim d’articles d’en Francesc Madrid o que en fessin referència. Em van ser molt útils sobretot les hemeroteques digitals. Però vaig recórrer també a la Biblioteca de Catalunya i a l’Ateneu Enciclopèdic Popular. Vista l’enorme producció d’en Madrid, vaig haver de delimitar un període concret (1926-1933) perquè resultava impossible abastar-la tota. Vaig fer un buidatge dels temes més tractats per ell i a partir d’aquí vaig establir les diferents parts en què dividiria el treball: societat, política i cultura. La lectura i l’anàlisi d’una bona quantitat  d’articles em va permetre fixar, amb una certa objectivitat, les posicions del meu autor sobre aquests temes i destacar-ne allò més significatiu. Lligant els resultats obtinguts he tractat d’extreure’n conclusions generals sobre la visió del món d’en Francesc Madrid i la seva realitat..

Gràcies a aquest treball m’he pogut informar àmpliament sobre la figura de Madrid i la vida política i cultural del seu temps. Pot dir-se que he satisfet el principal objectiu que m’havia proposat. Però haig d’afegir que m’ha sorprès el fortíssim compromís d’aquest personatge amb la seva època. En efecte, no es limita mai a ser un observador passiu del context històric que l’envolta, sinó que s’entesta a voler canviar allò que li desagrada, pensant sempre en el bé col•lectiu i mirant cap al progrés social. Podem constatar-ne aquest compromís observant, per exemple, la seva intensa relació amb el ‘barri xino’ (és ell qui bateja el seu barri natal). Al meu parer, tots els seus ideals polítics i culturals poden resumir-se en el concepte “Ciutat”: una societat dinàmica i compromesa, amb una política social avançada, que ofereix als ciutadans el que és l’eina principal d’emancipació humana: la cultura. A fer ‘Ciutat’ dedica Madrid els seus esforços: a portar la cultura al poble.


Compartiu aquest projecte