Treballs premiats

Un jaciment romà excepcional a Premià de Mar: Can Ferrerons

Un jaciment romà excepcional a Premià de Mar: Can Ferrerons

Detall

Àmbit temàtic: HISTÒRIA/GEOGRAFIA/ANTROPOLOGIA
Edició: Premiats 2012

Àrea: Arqueologia

Centre: Institut Premià de Mar, Premià de Mar

Autors: Rubén Florencio Alcántara

Nivell educatiu: Segon de batxillerat

Tutors: Margalida Capellà Soler

 

Els objectius del treball eren fomentar i divulgar els coneixements del món romà occidental antic d’on deriven, de fet, els nostres coneixements actuals, i acostar la gent al seu passat. A més de conèixer el patrimoni local de Premià de Mar, Can Ferrerons, al Maresme.

La metodologia que he seguit ha estat fer primer el treball de camp in situ entrevistant els arqueòlegs que han treballat al jaciment romà en via d’estudi de Can Ferrerons a Premià de Mar. Tot i que en un principi la recopilació d’informació es plantejava molt complicada per l’absència de dades a la xarxa, a poc a poc vaig anar obrint-me camí a través de contactes dins l’Ajuntament de Premià de Mar fins a entrevistar la doctora Isabel Rodà de Llanzà, directora de l’ICAC. A més de les entrevistes als arqueòlegs vaig fer estudis de la planta octogonal in situ i amb AutoCAD, i una petita enquesta amb gràfica a la gent del poble.

Les conclusions han estat totalment satisfactòries. He pogut posar-me en la pell d’un arqueòleg i gaudir en primera persona del passat romà del meu poble, i d’un jaciment majestuós que durant segles ha estat a les nostres terres i que jo desconeixia abans de començar la recerca.


Compartiu aquest projecte